J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
4 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1987/10/28/1987029914/justel

Titel
28 OKTOBER 1987. - Besluit van de Vlaamse Executieve betreffende het gebruik van vuurwapens en munitie bij de <jacht> in het Vlaamse Gewest.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 15-02-1994 en tekstbijwerking tot 12-06-2014)

Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 14-11-1987 nummer :   1987029914 bladzijde : 16798
Dossiernummer : 1987-10-28/31
Inwerkingtreding : 14-11-1987
Opheffing : 01-07-2014

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1966080102        1964091101       

Tekst Begin
[Opgeheven] <BVR 2014-04-25/95, art. 69,2į, 005; Inwerkingtreding : 01-07-2014>
Erratum Tekst Begin

originele versie
1987029963
PUBLICATIE :
1987-11-28
bladzijde : 17754

ErrataWijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 25-04-2014 GEPUBL. OP 12-06-2014
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 30-04-2009 GEPUBL. OP 25-06-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 4)
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 04-07-2008 GEPUBL. OP 29-08-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3)
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 19-09-2003 GEPUBL. OP 16-10-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 3BIS)
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 19-01-1994 GEPUBL. OP 15-02-1994
  (GEWIJZIGD ART. : 7)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  4 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie