J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1981/08/20/1981001959/justel

Titel
20 AUGUSTUS 1981. - Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake het vervoer van <lijken>, en van de Bijlage, opgemaakt te Straatsburg op 26 oktober 1973.

Bron :
BUITENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 29-10-1981 nummer :   1981001959 bladzijde : 13793
Dossiernummer : 1981-08-20/32
Inwerkingtreding : 05-11-1981

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Enig artikel. De Overeenkomst inzake het vervoer van <lijken>, en de Bijlage, opgemaakt te Straatsburg op 26 oktober 1973, zullen volkomen uitwerking hebben. <zie cn:1973-10-26/30>

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 1980-1981. Senaat. Gedrukte stukken. - Wetsontwerp, nr. 548-1. - Verslag, nr. 548-2. Parlementaire Handelingen. - Indiening van het wetsontwerp. Vergadering van 17 december 1980. - Bespreking. Vergadering van 10 juni 1981. - Stemming. Vergadering van 11 juni 1981. Kamer van volksvertegenwoordigers. Gedrukte stukken. - Wetsontwerp overgezonden door de Senaat, nr. 864-1. Parlementaire Handelingen. - Wetsontwerp overgezonden door de Senaat. Vergadering van 12 juni 1981. - Bespreking. Vergadering van 7 juli 1981. - Stemming. Vergadering van 9 juli 1981.

Begin Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Franstalige versie