J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1965/05/26/1965052604/justel

Titel
26 MEI 1965. - Koninklijk besluit getroffen in uitvoering van de wet van 19 februari 1965, betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen en houdende aanduiding der ambtenaren, gelast te waken over de toepassing van de hierboven vermelde wet.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 20-12-2002 en tekstbijwerking tot 30-06-2017)

Publicatie : 17-07-1965 nummer :   1965052604 bladzijde : 8712
Dossiernummer : 1965-05-26/30
Inwerkingtreding : 27-07-1965

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.Behalve de officieren van de gerechtelijke politie, de gerechtelijke agenten bij de parketten, de rijkswacht en de agenten van de gemeentelijke politie, zijn de inspecteurs en controleurs van de Administratie der reglementering van het Ministerie van middenstand alsmede de inspecteurs en controleurs der Algemene Economische Inspectie van het Ministerie van Economische Zaken en Energie, de ambtenaren en beambten van het Bestuur der Registratie en Domeinen, van het Bestuur der Douanen en Accijnzen gelast te waken over de toepassing van de wet van 19 februari 1965 en van de besluiten getroffen in uitvoering van deze wet.
  (Zijn eveneens gelast te waken over de toepassing van voormelde wet van 19 februari 1965 en haar uitvoeringsbesluiten :[1 ...]1 de inspecteurs en controleurs van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de inspecteurs en controleurs van de dienst Inspectie van de Sociale Wetten van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.) <KB 2002-11-27/36, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 30-12-2002>
  ----------
  (1)<KB 2017-06-22/02, art. 7, 003; Inwerkingtreding : 01-07-2017>

  Art. 2. Onze Minister van Middenstand, Onze Minister van Economische Zaken en Energie, Onze Minister van FinanciŽn en Onze Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen en bijzonder op artikel 12;
   .....
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Op de voordracht van Onze Minister van Middenstand,
   .....

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 22-06-2017 GEPUBL. OP 30-06-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 27-11-2002 GEPUBL. OP 20-12-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 1)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie