Einde
Inhoudstafel
Gearchiveerde versie nr  1

Titel
2 MEI 2002. - Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

Dossiernummer : 2002-05-02/51

Nota
Gewijzigd bij   WET  van  16-01-2003   gepubl. op   05-02-2003
     Gewijzigd art.   66
   Van kracht tot   (onbepaald)

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 66

Tekst Inhoudstafel Begin
Art. 66. Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de bekendmaking van het koninklijk besluit ter uitvoering van deze wet in het Belgisch Staatsblad.

Begin
Inhoudstafel