Voorwerp van de opdracht :  
Publicatiedatum : van - -        tot   - -  
Aanbestedende overheid(*):  
Woord(en) van tekst :  

Het Bulletin der aanbestedingen uitgegeven door het Belgisch Staatsblad tussen 2000 en 2010 kan U via deze site terugvinden.

Sinds 1/1/2011 worden alle aankondigingen gepubliceerd op het e-Procurement platform. Voor meer info, zie www.publicprocurement.be