JURIDISCHE AARD

Met de keuzelijst "combo-box" kan U de Juridische aard van de teksten die U opzoekt selecteren.

Klik eender waar op het veld om de keuzelijst te bekomen. Plaats de cursor op het gekozen element en bevestig uw keuze door éénmaal te klikken.    U kunt uw keuze ook doen door de eerste letter van het gewenste element in te drukken.   Met de toets <Home> annuleert U uw keuze.


NUMMER

Dit nummer is eventueel in te vullen indien uw opzoeking gaat over een genummerd koninklijk besluit of collectieve arbeidsovereenkomst.
  • Selecteer KONINKLIJK BESLUIT of COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST vanaf de keuzelijst "combo-box" Juridische aard ;
  • Tijp het gekozen nummer.


AFKONDIGINGSDATUM

U kunt ook de afkondigingsdatum van de opgezochte teksten specificeren onder formaat
JJJJ MM DD of een tussenruimte.
De melding kan zich beperken tot jaar of jaar + maand.


PUBLICATIEDATUM B.S.

Het gaat om de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de gezochte teksten.
Dezelfde regels gelden als voor de afkondigingsdatum.


VOORBEELDEN

Voorbeeld 1: Decreten van de Vlaamse Raad die in het Belgisch Staatsblad tussen januari 1995 en mei 1996 verschenen zijn :
Juridische aard
  Nummer :        
Afkondigingsdatum van - -        tot   - -  
Publicatiedatum   B.S. van - -        tot   - -  

Voorbeeld 2: Genummerde collectieve arbeidsovereenkomst(en) 17undecies :
Juridische aard
  Nummer :        
Afkondigingsdatum van - -        tot   - -  
Publicatiedatum   B.S. van - -        tot   - -  

Voorbeeld 3: Ministeriel(e) besluit(en) van 21 februari 1995 :
Juridische aard
  Nummer :        
Afkondigingsdatum van - -        tot   - -  
Publicatiedatum   B.S. van - -        tot   - -  

Voorbeeld 4: Burgerlijk Wetboek : Boek I : Personen :
(Het Burgerlijk Wetboek is verdeeld in documentaire eenheden om technische redenen ; noteer ook dat de opzoeking op woorden gebeurt met de optie Titel.)
Juridische aard
  Nummer :        
Afkondigingsdatum van - -        tot   - -  
Publicatiedatum   B.S. van - -        tot   - -  
.../...
Woord(en)
 
Zoeken op Alles          Titel