Formulieren


Het downloaden van formulieren die U nodig heeft voor de neerlegging kan U via deze link. http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/form_n.htm. Met ingang van 1 juli 2003 zijn er immers nieuwe formulieren die verplicht gebruikt moeten worden.

U vindt hier zowel de formulieren voor de Verenigingen en stichtingen als voor de ondernemingen. Gebruik het juiste formulier in functie van Uw rechtsvorm.

De documenten zijn beschikbaar in een Word formaat, m.a.w. invulbaar met een tekstverwerker en in een PDF (beeld)-formaat.

Voor wat het openen en bewerken van de word documenten betreft kunnen er problemen zijn afhankelijk van de versie en de instellingen van uw webbrowser. In een aantal gevallen zal het word document geopend worden binnen het frame van explorer zodat U niet de volledige word- mogelijkheden heeft. In dat geval klikt U op onze link met de rechtermuisknop en kiest U opslaan als … of openen in een ander venster of dient U Uw webinstellingen aan te passen (cfr. Microsoft knowledge base article 162059).

Onze word documenten zelf zijn beveiligd. U kan dus enkel maar die gedeelten bewerken (invullen, aankruisen, enz…) die noodzakelijk zijn.

Als U meerder bladzijden moet aanmaken dan zal dit in het word document automatisch gebeuren als U op het einde van een bladzijde komt. De document lay-out blijft in dat geval enkel zichtbaar op de eerste en op de laatste bladzijde.

Deze formulieren kunnen niet online ingevuld worden en mogen niet elektronisch doorgestuurd worden naar E-mail adressen die U vindt op deze site. Zij moeten immers neergelegd worden op de Griffie van de ondernemingsrechtbank.

Welke rechtbank voor Uw rechtsgebied bevoegd is kan U opzoeken in de databank ‘territoriale bevoegdheid’ op deze site op het volgende adres : http://www.juridat.be/kantons/kantons.htm

Opgelet: akten voor Brussel moeten niet neergelegd worden in de Regentschapstraat 4, waar de zetel van de ondernemingsrechtbank gevestigd is maar in de Britse Tweedelegerlaan 148 te 1190 Vorst, telefoon 02/348.96.80

De formulieren moeten neergelegd worden samen met een cheque, per voorafgaandelijke bankoverschrijving of storting ter dekking van de publicatiekosten. De tarieven zijn afhankelijk van Uw rechtsvorm en het onderwerp van de akte. U vindt de tarieven als U dit scherm terug sluit onder de rubriek ‘Tarieven’.