Referentiedatabank rechtspersonen.


Complexe opzoekingen zijn mogelijk via deze databank. Het betreft de referentiegegevens van de ondernemingen vanaf 1983 met een link naar de publicaties uitgevoerd na 1/01/1997 en de publicaties van de verenigingen na 01/07/2003.


Opgelet : deze databank vormt enkel een hulpmiddel bij de opzoeking en heeft geen enkel officieel karakter of een juridische waarde.


Het is in ieder geval aan te bevelen om de helppagina’s in te kijken als U voor de eerste keer de databank gebruikt.