Jaarrekeningen


De referenties van neergelegde jaarrekeningen kan U hier inzien. De jaarrekeningen zelf zijn niet beschikbaar via deze site. Hiervoor kan U zich wenden tot de Balanscentrale van de Nationale Bank Van België (www.nbb.be)


U kan een datum van publicatie kiezen en dan opzoeken via het alfabetisch repertorium.


U kan meer complexe opzoekingen doen via de referentiedatabank rechtspersonen.