ELI - BELGIE
1 22 APRIL 2016. - Wet tot omzetting van richtlijn 2014/49/EU inzake depositogarantiestelsels en houdende diverse bepalingen (1)

Gepubliceerd op : 12-05-2016
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN
Staatsblad

Justel