ELI - BELGIE
1 22 APRIL 2016. - Wet tot omzetting van richtlijn 2014/49/EU inzake depositogarantiestelsels en houdende diverse bepalingen (1)

Gepubliceerd op : 12-05-2016
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN
Staatsblad

Justel

2 22 APRIL 2016. - Wet houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht (1)

Gepubliceerd op : 04-05-2016
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K _ M _ O _ , MIDDENSTAND EN ENERGIE
Staatsblad

Justel

3 22 APRIL 2016. - Wet houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling

Gepubliceerd op : 27-11-2018
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K _ M _ O _ , MIDDENSTAND EN ENERGIE
Staatsblad

Justel