ELI - BELGIE
1 1 APRIL 2016. - Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

Gepubliceerd op : 20-04-2016
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Staatsblad

Justel

2 1 APRIL 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening wat de beperking van openingsuren in badplaatsen en toeristische centra betreft

Gepubliceerd op : 21-04-2016
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K _ M _ O _ , MIDDENSTAND EN ENERGIE
Staatsblad

Justel

3 1 APRIL 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening wat de beperking van openingsuren in badplaatsen en toeristische centra betreft. - Duitse vertaling

Gepubliceerd op : 02-06-2016
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Staatsblad

Justel

4 1 APRIL 2016. - Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. - Duitse vertaling

Gepubliceerd op : 30-04-2021
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Staatsblad

Justel

5 10 APRIL 2016. - Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŰ en het Koninkrijk der Nederlanden over de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens met het oog op het identificeren van personen die ervan verdacht worden inbreuken te hebben begaan in het kader van het gebruik van de weg, gedaan te Brussel op 25 april 2013 (1)(2)

Gepubliceerd op : 20-05-2016
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Staatsblad

Justel

6 10 APRIL 2016. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŰ en de Republiek Korea inzake een werkvakantieprogramma, gedaan te Brussel op 14 april 2014 (1)(2)

Gepubliceerd op : 08-06-2016
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Staatsblad

Justel

7 10 APRIL 2016. - Wet betreffende het werken op afstand binnen Defensie (1)

Gepubliceerd op : 26-04-2016
Bron : MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING
Staatsblad

Justel

8 10 APRIL 2016. - Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŰ en het Koninkrijk der Nederlanden over de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens met het oog op het identificeren van personen die ervan verdacht worden inbreuken te hebben begaan in het kader van het gebruik van de weg, gedaan te Brussel op 25 april 2013. - Duitse vertaling

Gepubliceerd op : 24-07-2017
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Staatsblad

Justel

9 21 APRIL 2016. - Wet houdende wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966

Gepubliceerd op : 09-05-2016
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE
Staatsblad

Justel

10 21 APRIL 2016. - Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. - Ge´ntegreerde politie (1)

Gepubliceerd op : 29-04-2016
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN, FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE, MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER
Staatsblad

Justel

11 21 APRIL 2016. - Wet houdende wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966. - Duitse vertaling

Gepubliceerd op : 02-06-2016
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Staatsblad

Justel

12 21 APRIL 2016. - Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. - Ge´ntegreerde politie. - Duitse vertaling van uittreksels

Gepubliceerd op : 08-11-2016
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Staatsblad

Justel

13 22 APRIL 2016. - Wet tot omzetting van richtlijn 2014/49/EU inzake depositogarantiestelsels en houdende diverse bepalingen (1)

Gepubliceerd op : 12-05-2016
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN
Staatsblad

Justel

14 22 APRIL 2016. - Wet houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht (1)

Gepubliceerd op : 04-05-2016
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K _ M _ O _ , MIDDENSTAND EN ENERGIE
Staatsblad

Justel

15 22 APRIL 2016. - Wet houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling

Gepubliceerd op : 27-11-2018
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K _ M _ O _ , MIDDENSTAND EN ENERGIE
Staatsblad

Justel

16 27 APRIL 2016. - Wet tot aanpassing van de bepalingen tot toekenning van titels en graden in de fiscale wetboeken en de wettelijke bepalingen met betrekking tot de douane en accijnzen, en houdende diverse andere bepalingen (1)

Gepubliceerd op : 06-05-2016
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN
Staatsblad

Justel

17 27 APRIL 2016. - Wet inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme (1)

Gepubliceerd op : 09-05-2016
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
Staatsblad

Justel

18 27 APRIL 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 25 vent˘se jaar XI op het notarisambt met betrekking tot de benoemingscommissies voor het notariaat (1)

Gepubliceerd op : 11-05-2016
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
Staatsblad

Justel

19 27 APRIL 2016. - Wet inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme. - Duitse vertaling

Gepubliceerd op : 13-09-2016
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Staatsblad

Justel

20 27 APRIL 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 25 vent˘se jaar XI op het notarisambt met betrekking tot de benoemingscommissies voor het notariaat. - Duitse vertaling

Gepubliceerd op : 13-09-2016
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Staatsblad

Justel

21 27 APRIL 2016. - Wet tot aanpassing van de bepalingen tot toekenning van titels en graden in de fiscale wetboeken en de wettelijke bepalingen met betrekking tot de douane en accijnzen, en houdende diverse andere bepalingen. - Duitse vertaling van uittreksels

Gepubliceerd op : 31-10-2016
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Staatsblad

Justel

22 28 APRIL 2016. - Wet tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, geco÷rdineerd op 16 maart 1968, en van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen (1)

Gepubliceerd op : 20-05-2016
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER
Staatsblad

Justel

23 28 APRIL 2016. - Wet tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, geco÷rdineerd op 16 maart 1968, en van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen. - Duitse vertaling

Gepubliceerd op : 13-09-2016
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Staatsblad

Justel