ELI - BELGIE
1 25 APRIL 2014. - Wet tot invoering van mechanismen voor een macropridentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van BelgiŽ in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van de financiŽle sector (1)

Gepubliceerd op : 07-05-2014
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN
Staatsblad

Justel

2 25 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiŽle zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiŽle instrumenten

Gepubliceerd op : 28-05-2014
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K _ M _ O _ , MIDDENSTAND ENENERGIE, FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN
Staatsblad

Justel

3 25 APRIL 2014. - Wet tot hervorming van het overlevingspensioen van de zelfstandigen (1)

Gepubliceerd op : 06-06-2014
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID
Staatsblad

Justel

4 25 APRIl 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ (1)

Gepubliceerd op : 13-06-2014
Bron : PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID
Staatsblad

Justel

5 25 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en tot opheffing van de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een comitť voor het toekennen van het Europees milieukeurmerk

Gepubliceerd op : 17-06-2014
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Staatsblad

Justel

6 25 APRIL 2014. - Wet houdende diverse bepalingen (1)

Gepubliceerd op : 07-05-2014
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN
Staatsblad

Justel

7 25 APRIL 2014. - Wet ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (1)

Gepubliceerd op : 19-08-2014
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Staatsblad

Justel

8 25 APRIL 2014. - Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid

Gepubliceerd op : 06-06-2014
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID
Staatsblad

Justel

9 25 APRIL 2014. - Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn en houdende verscheidene andere wetswijzigingen (1)

Gepubliceerd op : 16-05-2014
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN
Staatsblad

Justel

10 25 APRIL 2014. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie

Gepubliceerd op : 14-05-2014
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
Staatsblad

Justel

11 25 APRIL 2014. - Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiŽle planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten (1)

Gepubliceerd op : 27-05-2014
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN
Staatsblad

Justel

12 25 APRIL 2014. - Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen (1)

Gepubliceerd op : 07-05-2014
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
Staatsblad

Justel

13 25 APRIL 2014. - Wet tot invoeging van een artikel 36/45 in de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ. - Erratum

Gepubliceerd op : 21-05-2014
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN
Staatsblad

Justel

14 25 APRIL 2014. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie. - Duitse vertaling van uittreksels

Gepubliceerd op : 10-10-2014
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Staatsblad

Justel

15 25 APRIL 2014. - Wet ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. - Duitse vertaling van uittreksels

Gepubliceerd op : 25-11-2014
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Staatsblad

Justel

16 25 APRIL 2014. - Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid. - Duitse vertaling van uittreksels

Gepubliceerd op : 13-01-2015
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Staatsblad

Justel

17 25 APRIL 2014. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie. - Duitse vertaling van uittreksels

Gepubliceerd op : 02-02-2015
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Staatsblad

Justel

18 25 APRIL 2014. - Wet tot hervorming van het overlevingspensioen van de zelfstandigen. - Duitse vertaling

Gepubliceerd op : 10-02-2015
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Staatsblad

Justel

19 25 APRIL 2014. - Wet ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. - Duitse vertaling van uittreksels

Gepubliceerd op : 27-02-2015
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Staatsblad

Justel

20 25 APRIL 2014. - Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid. - Duitse vertaling van uittreksels

Gepubliceerd op : 20-03-2015
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Staatsblad

Justel

21 25 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en tot opheffing van de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een comitť voor het toekennen van het Europees milieukeurmerk. - Duitse vertaling

Gepubliceerd op : 31-03-2015
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Staatsblad

Justel

22 25 APRIL 2014. - Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn en houdende verscheidene andere wetswijzigingen. - Duitse vertaling

Gepubliceerd op : 14-04-2015
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Staatsblad

Justel

23 25 APRIL 2014. - Wet houdende diverse bepalingen

Gepubliceerd op : 27-04-2015
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Staatsblad

Justel

24 25 APRIL 2014. - Wet ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. - Duitse vertaling van uittreksels

Gepubliceerd op : 27-04-2015
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Staatsblad

Justel

25 25 APRIL 2014. - Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid. - Duitse vertaling van uittreksels

Gepubliceerd op : 30-04-2015
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Staatsblad

Justel

26 25 APRIL 2014. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie. - Duitse vertaling van uittreksels

Gepubliceerd op : 28-09-2015
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Staatsblad

Justel

27 25 APRIL 2014. - Wet ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. - Duitse vertaling van uittreksels

Gepubliceerd op : 08-10-2015
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Staatsblad

Justel

28 25 APRIL 2014. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie. - Duitse vertaling van uittreksels

Gepubliceerd op : 09-12-2015
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Staatsblad

Justel

29 25 APRIL 2014. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie. - Duitse vertaling van uittreksels

Gepubliceerd op : 12-01-2016
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Staatsblad

Justel

30 25 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiŽle zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiŽle instrumenten. - Duitse vertaling van uittreksels

Gepubliceerd op : 18-01-2016
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Staatsblad

Justel

31 25 APRIL 2014. - Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiŽle planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten. - Duitse vertaling

Gepubliceerd op : 17-06-2016
Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Staatsblad

Justel