J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Inhoudstafel 83 uitvoeringbesluiten 13 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1952/06/10/1952061001/justel

Titel
10 JUNI 1952. - Wet betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen. - <NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-01-1984 en tekstbijwerking tot 06-04-2009.> Zie wijziging(en)

Publicatie : 19-06-1952 nummer :   1952061001 bladzijde : 4610
Dossiernummer : 1952-06-10/01
Inwerkingtreding : 29-06-1952
Opheffing : 01-10-1996

Inhoudstafel Tekst Begin

Tekst Inhoudstafel Begin
(Opgeheven) <W 1996-08-04/00, art. 98, 013; Inwerkingtreding : 01-10-1996>
  (NOTA : Artikel 1 gewijzigd voor de Vlaamse Overheid bij DVR 2009-03-20/36, art. 26; Inwerkingtreding : 12-09-2009)

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
 • WET VAN 04-08-1996 GEPUBL. OP 18-09-1996
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 20-03-2009 GEPUBL. OP 06-04-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • WET VAN 07-07-1994 GEPUBL. OP 05-08-1994
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 1BIS)
 • WET VAN 30-03-1994 GEPUBL. OP 31-03-1994
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 1BIS)
 • WET VAN 23-03-1994 GEPUBL. OP 30-03-1994
  (GEWIJZIGD ART. : 11)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 21-05-1991 GEPUBL. OP 28-05-1991
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 1BIS)
 • WET VAN 19-03-1991 GEPUBL. OP 29-03-1991
  (GEWIJZIGD ART. : 1BIS)
 • WET VAN 02-01-1991 GEPUBL. OP 22-01-1991
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • WET VAN 22-12-1989 GEPUBL. OP 30-12-1989
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 3; 4; 5)
 • BESLUIT VLAAMSE EXECUTIEVE VAN 12-10-1988 GEPUBL. OP 29-11-1988
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • BESLUIT FRANSE GEMEENSCHAP VAN 15-03-1985 GEPUBL. OP 26-03-1985
 • WET VAN 22-01-1985 GEPUBL. OP 24-01-1985
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 28-09-1984 GEPUBL. OP 20-10-1984

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Inhoudstafel 83 uitvoeringbesluiten 13 gearchiveerde versies
  Franstalige versie