J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1945/03/20/1945032001/justel

Titel
20 MAART 1945. - Wet waarbij aan de Koning voor een beperkten duur, buitengewone machten worden toegekend

Publicatie : 24-03-1945 nummer :  1945032001 bladzijde : 888888
Dossiernummer : 1945-03-20/30

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin