J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1898/04/18/1898041850/justel

Titel
18 APRIL 1898. - WET betreffende het gebruik der Vlaamsche taal in de officiŽele bekendmakingen (Gelijkheidswet - opgeheven bij W 1961-05-31/30, art. 9)

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 15-05-1898 nummer :  1898041850 bladzijde : 1997
Dossiernummer : 1898-04-18/30

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
  • WET VAN 31-05-1961 GEPUBL. OP 21-06-1961

  • Begin