J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1890/05/27/1890052700/justel

Titel
27 MEI 1890. - Wet van 27 mei 1890 tot vaststelling van het tijdstip der nationale feesten

Publicatie : 09-06-1890 nummer :  1890052700 bladzijde : 1601
Dossiernummer : 1890-05-27/01

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin