J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden 5 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1888/05/31/1888053150/justel

Titel
31 MEI 1888. - WET TOT INVOERING VAN DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING IN HET STRAFSTELSEL.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-01-1990 en tekstbijwerking tot 02-04-1998)

Publicatie : 03-06-1888 nummer :   1888053150 bladzijde : 1605
Dossiernummer : 1888-05-31/30
Inwerkingtreding : 13-06-1888
Opheffing : 01-03-1999

Tekst Begin
(Opgeheven) <W 1998-03-05/35, art. 18, 004; Inwerkingtreding : 01-03-1999>

Wijziging(en) Tekst Begin
--OPGEHEVEN(NADER TE BEPALEN DATUM) DOOR--
BEELD
 • WET VAN 05-03-1998 GEPUBL. OP 02-04-1998
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
 • WET VAN 10-07-1996 GEPUBL. OP 01-08-1996
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • WET VAN 13-04-1995 GEPUBL. OP 25-04-1995
  (GEWIJZIGDE ART. : 5; 8)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Begin
     Historiek zie Franse Versie.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden 5 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie