J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1841/01/08/1841010850/justel

Titel
8 JANUARI 1841. - WET over het tweegevecht. Zie wijziging(en)

Publicatie : 08-01-1841 nummer :   1841010850 bladzijde : 888888
Dossiernummer : 1841-01-08/30
Inwerkingtreding : 18-01-1841
Opheffing : 05-03-2005

Tekst Begin
(Opgeheven) <W 2005-02-13/31, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 05-03-2005>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • WET VAN 13-02-2005 GEPUBL. OP 23-02-2005

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie