einde

Publicatie : 2016-06-10

Beeld van de publicatie
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

26 MEI 2016. - Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokkenHet Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :
Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.
Art. 2. Instemming wordt betuigd met het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.
Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 26 mei 2016.
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,
Rudi VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met FinanciŰn, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking,
Guy VANHENGEL
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,
Didier GOSUIN
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Mobiliteit en Openbare Werken,
Pascal SMET
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie,
CÚline FREMAULT
_______
Nota
Documenten van het Parlement :
Gewone zitting 2015-2016
A-322/1 Ontwerp van ordonnantie
A-322/2 Verslag
Integraal verslag :
Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 29 april 2016.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin

Publicatie : 2016-06-10