J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/1995/03/30/1995031175/justel

Titel
30 MAART 1995. - Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-03-2004 en tekstbijwerking tot 07-06-2019)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 23-06-1995 nummer :   1995031175 bladzijde : 18049
Dossiernummer : 1995-03-30/64
Inwerkingtreding : 01-01-1995
Opheffing : 17-06-2019

Inhoudstafel Tekst Begin

Tekst Inhoudstafel Begin
[Opgeheven] <DEC 2019-05-16/22, art. 32, 005; Inwerkingtreding : 17-06-2019>
  (NOTA : opgeheven ook bij DEC 2019-05-16/24, art. 32, 005; Inwerkingtreding : 17-06-2019)
  (NOTA : opgeheven ook bij DEC 2019-05-16/25, art. 32, 005; Inwerkingtreding : 17-06-2019)

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • DECREET (BRUSSEL) VAN 16-05-2019 GEPUBL. OP 07-06-2019
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • DECREET (BRUSSEL) VAN 16-05-2019 GEPUBL. OP 07-06-2019
 • originele versie
 • DECREET (BRUSSEL) VAN 16-05-2019 GEPUBL. OP 07-06-2019
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 30-05-2013 GEPUBL. OP 19-06-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 20bis)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 06-03-2008 GEPUBL. OP 08-04-2008
  (GEWIJZIGD ART. : 14)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 18-03-2004 GEPUBL. OP 30-03-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 19; 20BIS)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
  Franstalige versie