J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2020/06/22/2020202957/justel

Titel
22 JUNI 2020. - Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 20 mei 2020 tussen de Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het bereiken van de Europese energie- en klimaatdoelstellingen

Bron :
DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Publicatie : 14-07-2020 nummer :   2020202957 bladzijde : 53561       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-06-22/08
Inwerkingtreding : 24-07-2020

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Enig artikel - Instemming wordt verleend met het Samenwerkingsakkoord van 20 mei 2020 tussen de Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het bereiken van de Europese energie- en klimaatdoelstellingen.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Eupen, 22 juni 2020.
O. PAASCH
De Minister-President,
Minister van Lokale Besturen en FinanciŽn,
A. ANTONIADIS
De Viceminister-President,
Minister van Gezondheid en Sociale Aangelegenheden,
Ruimtelijke Ordening en Huisvesting,
I. WEYKMANS
De Minister van Cultuur en Sport,
Werkgelegenheid en Media,
H. MOLLERS
De Minister van Onderwijs
en Wetenschappelijk Onderzoek,

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 2019 - 2020 Parlementaire stukken: 80 (2019 - 2020) Nr. 1 Ontwerp van decreet 80 (2019 - 2020) Nr. 2 Verslag 80 (2019- 2020) Nr. 3 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Integraal verslag: 22 juni 2020 - Nr. 12 Bespreking en aanneming

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie