J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
11 uitvoeringbesluiten 9 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2002/12/13/2003035124/justel

Titel
13 DECEMBER 2002. - Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 31-12-2003 en tekstbijwerking tot 30-12-2016)

Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 29-01-2003 nummer :   2003035124 bladzijde : 3657   BEELD
Dossiernummer : 2002-12-13/55
Inwerkingtreding : 08-02-2003

Tekst Begin
[Opgeheven bij] <DVR 2016-12-02/10, art. 8, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 02-12-2016 GEPUBL. OP 30-12-2016
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 01-06-2012 GEPUBL. OP 04-07-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 1/1; 2; 3; 8; 11; 12; 13; 13/1; 13/2; 13/3; 13/4; 13/5; 14; 15; 16-19; 20; 21-25)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 23-12-2011 GEPUBL. OP 30-12-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 5; 6; 7)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 08-07-2011 GEPUBL. OP 25-07-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 7)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 23-12-2010 GEPUBL. OP 31-12-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 7)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 21-12-2007 GEPUBL. OP 31-12-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 5; 7)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 20-05-2005 GEPUBL. OP 09-06-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 22)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 24-12-2004 GEPUBL. OP 31-12-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 5)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 19-12-2003 GEPUBL. OP 31-12-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 14)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  11 uitvoeringbesluiten 9 gearchiveerde versies
  Franstalige versie