J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
4 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/05/04/2020030839/justel

Titel
4 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 18 tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 03-06-2020 en tekstbijwerking tot 15-10-2020)

Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 04-05-2020 nummer :   2020030839 bladzijde : 30325       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-05-04/02
Inwerkingtreding : 04-05-2020
Opheffing : 04-06-2020

Tekst Begin
[Opgeheven] <W 2020-10-09/02, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 04-05-2020>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 09-10-2020 GEPUBL. OP 15-10-2020
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 28-05-2020 GEPUBL. OP 03-06-2020
  (GEWIJZIGDE ART. : 5; 6)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  4 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie