J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/04/23/2020030827/justel

Titel
23 APRIL 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 tot wijziging van het bijzondere machtenbesluit nr. 2020/013 van 7 april 2020 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 29-04-2020 nummer :   2020030827 bladzijde : 29572       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-04-23/11
Inwerkingtreding : 29-04-2020

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2020030566       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 4, eerste lid, van het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/013 van 7 april 2020 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken worden de woorden "artikel 1, § 5, van het ministerieel besluit van 23 maart 2020" vervangen door de woorden "artikel 1, § 6, van het ministerieel besluit van 23 maart 2020".

  Art. 2. In hetzelfde besluit wordt de bijlage vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 4. De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGE.

  Art. N. BTW-activiteiten die in aanmerking komen voor de steun
  

  
NACE BEL 2008 code Beschrijving Code NACE BEL 2008 Description
45.113 Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) 45.113 Commerce de détail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers (= 3,5 tonnes)
45.193 Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) 45.193 Commerce de détail d'autres véhicules automobiles (> 3,5 tonnes)
45.201 Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) 45.201 Entretien et réparation général d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers = 3,5 tonnes)
45.206 Wassen en poetsen van motorvoertuigen 45.206 Lavage de véhicules automobiles
45.320 Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 45.320 Commerce de détail d'équipements de véhicules automobiles
45.402 Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen 45.402 Entretien, réparation et commerce de détail de motocycles, y compris les pièces et accessoires
47.191 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte < 2500 m2) 47.191 Commerce de détail en magasin non spécialisé sans prédominance alimentaire (surface de vente <2500m2)
47.192 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte. = 2500 m2) 47.192 Commerce de détail en magasin non spécialisé sans prédominance alimentaire (surface de vente = 2500m2)
474 Detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels 474 Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé
475 Detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels 475 Commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé
4761 Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels 4761 Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
47.620 Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels 47.620 Commerce de détail de journaux et de papeterie en magasin spécialisé
4763 Detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels 4763 Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé
4764 Detailhandel in sportartikelen in gespecialiseerde winkels 4764 Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
4765 Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels 4765 Commerce de détail de jeux et de jouets en magasin spécialisé
4771 Detailhandel in kleding in gespecialiseerde winkels 4771 Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
4772 Detailhandel in schoeisel en lederwaren in gespecialiseerde winkels 4772 Commerce de détail de chaussures et d'articles en cuir en magasin spécialisé
4774 Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels 4774 Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
4775 Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels 4775 Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
47.761 Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels 47.761 Commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines et d'engrais en magasin spécialisé
47.770 Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels 47.770 Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
47.782 Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in gespecialiseerde winkels 47.782 Commerce de détail de matériel photographique, d'optique et de précision en magasin spécialisé
47.783 Detailhandel in wapens en munitie in gespecialiseerde winkels 47.783 Commerce de détail d'armes et de munitions en magasin spécialisé
47.784 Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels 47.784 Commerce de détail d'articles de droguerie et de produits d'entretien en magasin spécialisé
47.785 Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels 47.785 Commerce de détail de cycles en magasin spécialisé
47.786 Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels 47.786 Commerce de détail de souvenirs et d'articles religieux en magasin spécialisé
47.787 Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels 47.787 Commerce de détail d'objets d'art neufs en magasin spécialisé
47.788 Detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment) 47.788 Commerce de détail d'articles de puériculture en magasin spécialisé, assortiment général
47.789 Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 47.789 Autre commerce de détail de biens neufs en magasin spécialisé n.c.a.
4779 Detailhandel in antiquiteiten en tweedehandsgoederen in winkels 4779 Commerce de détail d'antiquités et de biens d'occasion en magasin
478 Markt- en straathandel 478 Commerce de détail sur éventaires et marchés
55 Verschaffen van accommodatie 55 Hébergement
56 Eet- en drinkgelegenheden 56 Restauration
59.140 Vertoning van films 59.140 Projection de films cinématographiques
68.311 Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 68.311 Activités d'intermédiation en achat, vente et location de biens immobiliers pour compte de tiers
77.220 Verhuur van videobanden, dvd's en cd's 77.220 Location de vidéocassettes et de disques vidéo
79 Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten 79 Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
82.110 Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren 82.110 Services administratifs combinés de bureau
82.190 Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren 82.190 Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
82.300 Organisatie van congressen en beurzen 82.300 Organisation de salons professionnels et de congrès
85.531 Autorijscholen 85.531 Enseignement de la conduite de véhicules à moteurs
92.000 Loterijen en kansspelen 92.000 Organisation de jeux de hasard et d'argent
93.110 Exploitatie van sportaccommodaties 93.110 Gestion d'installations sportives
93.130 Fitnesscentra 93.130 Activités des centres de culture physique
932 Ontspanning en recreatie 932 Activités récréatives et de loisirs
95 Reparatie van computers en consumentenartikelen 95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques
9601 Wassen en (chemisch) reinigen van textiel en bontproducten 9601 Blanchisserie-teinturerie
9602 Haar- en schoonheidsverzorging 9602 Coiffure et soins de beauté
9604 Sauna's, solaria, baden enz. 9604 Entretien corporel
96.092 Plaatsen van tatouages en piercings 96.092 Services de tatouage et de piercing
96.093 Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veterinaire diensten 96.093 Services de soins pour animaux de compagnie, sauf soins vétérinaires
96.095 Pensions voor huisdieren 96.095 Hébergement d'animaux de compagnie


Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 23 april 2020.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:
De Minister-President,
R. VERVOORT
De Minister van Economie,
A. MARON

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, artikel 2, § 1;
   Gelet op het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/013 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, artikel 4, eerste lid;
   Gelet op artikel 2, § 3, 5°, van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijkekansentest;
   Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 22 april 2020;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat de federale Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken de sluiting heeft bevolen van een groot aantal ondernemingen, die ten gevolge van de gezondheidscrisis COVID-19 grote economische schade lijden;
   Dat het noodzakelijk is om dringend steunmaatregelen te voorzien voor de getroffen ondernemingen, ten einde de economische schade te beperken;
   Dat de getroffen ondernemingen door de sluitingsmaatregelen hun omzet fors zien dalen, of zelfs helemaal verdwijnen, en dat hierdoor het inkomen van de ondernemers en van hun werknemers in het gedrang komt;
   Dat wanbetalingen ten gevolge van liquiditeitsproblemen een domino-effect in de economie kunnen veroorzaken, hetgeen ten alle koste moet vermeden worden;
   Dat de steun die via het bijzondere machtenbesluit nr. 2020/013 van 7 april 2020 werd verleend onder meer tot doel heeft om een golf van faillissementen te vermijden onder de ondernemingen die prangende liquiditeitsproblemen ondervinden ten gevolge van de crisis;
   Dat sommige categorieën handelaars echter niet voorkomen op de lijst van begunstigden van deze steun, hoewel ook zij bij besluit van de federale Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken hun deuren voor het publiek hebben moeten sluiten.
   Dat deze ondernemingen in grote lijnen dezelfde risico's op een faillissement lopen en dezelfde integratie in de economische structuur vertonen, zodat zij, net als de andere ondernemingen, snel van de steunregeling zouden moeten kunnen profiteren;
   Overwegende het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 24 maart 2020 en het ministerieel besluit van 3 april 2020;
   Overwegende dat de hierboven uiteengezette spoedeisendheid het niet mogelijk maakt het advies van de Inspectie van Financiën en van de Economische en Sociale Raad in te winnen, zoals toegelaten door artikel 2, § 4, van de ordonnantie van 19 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis;
   Op voorstel van de Minister van Economie,
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Verslag aan de Koning Tekst Inhoudstafel Begin
   Verslag aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
   Om de economische schade voor de bedrijven waarop de openingsbeperkingen van de (federale) ministeriële besluiten van 18 en vervolgens 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken gericht zijn, te beperken, heeft de regering met spoed een besluit aangenomen die hen een eenmalige premie van 4.000 euro per vestigingseenheid toekent. Dit is het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/013 van 7 april 2020 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
   Na een grondige evaluatie van de categorieën van ondernemingen die op dezelfde manier door de federale maatregel worden getroffen, breidt het huidig besluit het toepassingsgebied van het besluit van 7 april 2020 uit tot de volgende categorieën ondernemingen :
   -video-, DVD- en CD-verhuurbedrijven,
   - carwash,
   - boekwinkels die onder NACE-code 447.620 werken,
   - makelaars in onroerend goed.
   Deze activiteiten komen overeen met de volgende NACE-classificatie :
   
Benaming NACE-BEL 2008 Code NACE Dénomination NACE-BEL 2008 Code NACE
Verhuur van videobanden en dvd's 77.220 Location de vidéocassettes et de disques vidéo 77.220
Wassen en poetsen van motorvoertuigen 45.206 Lavage de véhicules automobiles 45.206
Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels 47.620 Commerce de détail de journaux et de papeterie en magasin spécialisé 47.620
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor rekening van derden 68.311 Activités d'intermédiation en achat, vente et location de biens immobiliers pour compte de tiers 68.311
   

   Dit besluit vormt een aanvulling op de bijlage bij het gewijzigde besluit, die de nomenclatuur bevat van alle ondernemingen die voor de regeling in aanmerking komen (artikel 2).
   Het bevat ook (artikel 1) een actualisering van een bepaling die verwijst naar het (federale) ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Na een wijziging van het ministerieel besluit was de verwijzing inderdaad niet meer correct.
   Barbara Trachte
   Staatssecretaris voor Economische Transitie

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Franstalige versie