J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/03/06/2020040608/justel

Titel
6 MAART 2020. - Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN)

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 16-03-2020 nummer :   2020040608 bladzijde : 15604       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-03-06/02
Inwerkingtreding : 16-03-2020

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De hierna vermelde Belgische normen worden bekrachtigd:
  1° NBN C 30-005:2020
  Verwarmingssystemen in gebouwen - Ontwerp van stookafdelingen - Totaal nominaal vermogen groter dan of gelijk aan 70 kW;
  2° NBN EN 12831-1 ANB:2020
  Verwarmingssystemen in gebouwen - Ontwerp van stookafdelingen - Totaal nominaal vermogen kleiner dan 70 kW.

  Art. 2. De in het artikel 1 vermelde normen kunnen gratis ter plaatse geraadpleegd worden bij het Bureau voor Normalisatie, Jozef II-straat 40/6 te 1000 Brussel. Ze kunnen eveneens gekocht worden bij het Bureau voor Normalisatie (shop.nbn.be; tel: +32 2 738 01 11).

  Art. 3. De volgende bekrachtigingen worden opgeheven:
  1° NBN B 24-206:1974
  1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 27 december 1974;
  2° NBN B 24-207:1974
  1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 27 december 1974;
  3° NBN B 24-210:1976
  1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 30 augustus 1976;
  4° NBN B 24-212:1975
  1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 30 augustus 1976;
  5° NBN B 24-212/A1:1978
  1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 29 januari 1979;
  6° NBN F 11-001:1977
  1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 4 oktober 1977;
  7° NBN U 36-001:1982
  1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 26 april 1982;
  8° NBN U 55-001:1986
  1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 30 juli 1986;
  9° NBN U 55-002:1986
  1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 30 juli 1986;
  10° NBN EN 234:1991
  1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 13 november 1992;
  11° NBN EN 12831 ANB:2015
  1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 29 mei 2015.

  Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 5. De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 6 maart 2020.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Economie,
N. MUYLLE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel VIII.16, 5° ;
   Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van de normalisatieprogramma's evenals de bekrachtiging of registratie van normen;
   Op de voordracht van de Minister van Economie,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie