einde

Publicatie : 2019-06-03

Beeld van de publicatie
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

16 MEI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van BrusselGelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, inzonderheid op het artikel 40, § 1, gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 11 december 2018;
Gelet op de « gender »-test, uitgevoerd op 21 januari 2019 in toepassing van artikel 3, 2° van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting, gegeven op 19 décember 2018;
Gelet op het protocol van Sector XV nr. 2019/1 van 7 januari 2019;
Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 8 april 2019 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Minister bevoegd voor Openbaar Ambt;
Na beraadslaging,
Besluit :
HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel
Artikel 1. Artikel 193, § 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel :
« § 1. De ambtenaar heeft verlof op wettelijke feestdagen en tevens op 8 mei, 2 en 15 november en 26 december. »
Art. 2. In de titel VII, hoofdstuk VII van hetzelfde besluit wordt artikel 239/1 ingevoegd, als volgt opgesteld :
« De ziekteverlofdagen verleend als gevolg van pesten die werden erkend door een rechterlijke beslissing en waartegen geen beroep mogelijk is komen niet in rekening bij het bepalen van het aantal dagen waarop het personeelslid nog recht heeft in hoofde van artikel 234. »
Art. 3. Artikel 409 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd door toevoeging van de volgende zin :
« Wanneer deze verplaatsingen deels of volledig worden uitgevoerd met het systeem van deelfietsen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, krijgt het personeelslid op aanvraag zijn abonnement terugbetaald.
Art. 4. Artikel 412, § 2, alinea 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling :
« In het kader van deze conventie bedraagt het percentage van de tussenkomst van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel 100% van de prijs van de treinkaart, geassimileerd met het sociale abonnement op basis van een tabel die in gemeen overleg wordt opgesteld. »
Art. 5. Bijlage II van hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijlage van dit besluit.
HOOFDSTUK II - Overgangs- en slotbepalingen
Art. 6. Artikel 409 van hetzelfde besluit gewijzigd door artikel 3 van dit besluit, artikel 412, § 2, alinea 2 van hetzelfde besluit gewijzigd door artikel 4 van dit besluit en bijlage II van hetzelfde besluit vervangen door de bijlage van dit besluit zijn van toepassing met terugwerkende kracht op datum van 1 september 2018.
Art. 7. Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand die volgt op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
Art. 8. De minister bevoegd voor Openbaar Ambt wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 16 mei 2019.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme en Haven van Brussel,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen,
G. VANHENGEL

Anciënniteit Ancienneté A101 A102 A103 A/I111 A/I112 A/I113
0 22789 24960 27001 27001 30212 33202
1 23436 25607 27648 27648 30859 33899
2 24083 26254 28295 28295 31506 34596
3 24730 26901 28942 28942 32153 35293
4 24730 26901 28942 28942 32153 35293
5 25720 27891 29932 30074 33285 36677
6 25720 27891 29932 30074 33285 36677
7 26710 28881 30922 31206 34417 38061
8 26710 28881 30922 31206 34417 38061
9 27700 29871 31912 32338 35549 39445
10 27700 29871 31912 32338 35549 39445
11 28690 30861 32902 33470 36681 40829
12 28690 30861 32902 33470 36681 40829
13 29680 31851 33892 34602 37813 42213
14 29680 31851 33892 34602 37813 42213
15 30670 32841 34882 35734 38945 43597
16 30670 32841 34882 35734 38945 43597
17 31660 33831 35872 36866 40077 44981
18 31660 33831 35872 36866 40077 44981
19 32650 34821 36862 37998 41209 46365
20 32650 34821 36862 37998 41209 46365
21 33640 35811 37852 39130 42341 47749
22 33640 35811 37852 39130 42341 47749
23 34630 36801 38842 40262 43473 49133
24 34630 36801 38842 40262 43473 49133
25 35620 37791 39832 41394 44605 50517
26 35620 37791 39832 41394 44605 50517
27 36610 38781 40822 42526 45737 51901
28 36610 38781 40822 42526 45737 51901
29 37600 39771 41812 43658 46869 53285
30 37600 39771 41812 43658 46869 53285
31 38590 40761 42802 44790 48001 54669
32 38590 40761 42802 44790 48001 54669
33 39580 41751 43792 45922 49133 56053
34 39580 41751 43792 45922 49133 56053
35 40570 42741 44782 47054 50265 57437
36 40570 42741 44782 47054 50265 57437
37 41560 43731 45772 48186 51397 58821
38 41560 43731 45772 48186 51397 58821
39 42550 44721 46762 49318 52529 60205
40 42550 44721 46762 49318 52529 60205
41 43540 45711 47752 50450 53661 61589
42 43540 45711 47752 50450 53661 61589
43 44530 46701 48742 51582 54793 62973
44 44530 46701 48742 51582 54793 62973
45 45520 47691 49732 52714 55925 64357

Anciënniteit Ancienneté A200 A210 A/I220 A230 A300 A/I310
0 29071 29202 34697 35161 31970 35626
1 29071 29202 35394 35858 33475 37081
2 30182 30586 36091 36555 33475 37081
3 30182 30586 36788 37252 34980 38536
4 31293 31970 36788 37252 34980 38536
5 31293 31970 38172 38672 36485 39991
6 32404 33354 38172 38672 36485 39991
7 32404 33354 39556 40056 37990 41446
8 33515 34738 39556 40056 37990 41446
9 33515 34738 40940 41440 39495 42901
10 34626 36122 40940 41440 39495 42901
11 34626 36122 42324 42824 41000 44356
12 35737 37506 42324 42824 41000 44356
13 35737 37506 43708 44208 42505 45811
14 36848 38890 43708 44208 42505 45811
15 36848 38890 45092 45592 44010 47266
16 37959 40274 45092 45592 44010 47266
17 37959 40274 46476 46976 45515 48721
18 39070 41658 46476 46976 45515 48721
19 39070 41658 47860 48360 47020 50176
20 40181 43042 47860 48360 47020 50176
21 40181 43042 49244 49744 48525 51631
22 41292 44426 49244 49744 48525 51631
23 41292 44426 50628 51128 50030 53086
24 42403 45810 50628 51128 50030 53086
25 42403 45810 52012 52512 51535 54541
26 43514 47194 52012 52512 51535 54541
27 43514 47194 53396 53896 53040 55996
28 44625 48578 53396 53896 53040 55996
29 44625 48578 54780 55280 54545 57451
30 45736 49962 54780 55280 54545 57451
31 45736 49962 56164 56664 56050 58906
32 46847 51346 56164 56664 56050 58906
33 46847 51346 57548 58048 57555 60361
34 47958 52730 57548 58048 57555 60361
35 47958 52730 58932 59432 59060 61816
36 49069 54114 58932 59432 59060 61816
37 49069 54114 60316 60816 60565 63271
38 50180 55498 60316 60816 60565 63271
39 50180 55498 61700 62200 62070 64726
40 51291 56609 61700 62200 62070 64726
41 51291 56609 63084 63584 63575 66181
42 52402 57993 63084 63584 63575 66181
43 52402 57993 64468 64968 65080 67636
44 53513 59377 64468 64968 65080 67636
45    65852 66352 66585 69091

Anciënniteit Ancienneté A400 A410 A500 A600 A700
0 40626 42615 48281 52119 53402
1 40626 42615 48281 52119 53402
2 42010 44070 49665 53675 55018
3 42010 44070 49665 53675 55018
4 43394 45525 51049 55231 56634
5 43394 45525 51049 55231 56634
6 44778 46980 52433 56787 58250
7 44778 46980 52433 56787 58250
8 46162 48435 53817 58343 59866
9 46162 48435 53817 58343 59866
10 47546 49890 55201 59899 61482
11 47546 49890 55201 59899 61482
12 48930 51345 56585 61455 63098
13 48930 51345 56585 61455 63098
14 50314 52800 57969 63011 64714
15 50314 52800 57969 63011 64714
16 51698 54255 59353 64567 66330
17 51698 54255 59353 64567 66330
18 53082 55710 60737 66123 67946
19 53082 55710 60737 66123 67946
20 54466 57165 62121 67679 69562
21 54466 57165 62121 67679 69562
22 55850 58620 63505 69235 71178
23 55850 58620 63505 69235 71178
24 57234 60075 64889 70791 72794
25 57234 60075 64889 70791 72794
26 58618 61530 66273 72347 74410
27 58618 61530 66273 72347 74410
28 60002 62985 67657 73903 76026
29 60002 62985 67657 73903 76026
30 61386 64440 69041 75459 77642
31 61386 64440 69041 75459 77642
32 62770 65895 70425 77015 79258
33 62770 65895 70425 77015 79258
34 64154 67350 71809 78571 80874
35 64154 67350 71809 78571 80874
36 65538 68805 73193 80127 82490
37 65538 68805 73193 80127 82490
38 66922 70260 74577 81683 84106
39 66922 70260 74577 81683 84106
40 68306 71715 75961 83239 85722
41 68306 71715 75961 83239 85722
42 69690 73170 77345 84795 87338
43 69690 73170 77345 84795 87338
44 71074 74625 78729 86351 88954
45            

Anciënniteit Ancienneté B101 B102 B103 B200 C101 C102
0 16466 18456 21597 22486 14628 16052
1 16931 18770 21870 22759 15133 16598
2 17103 19084 22143 23032 15335 17144
3 18245 20226 23022 23750 15537 17690
4 18245 20226 23022 23750 15537 17690
5 18781 20762 23558 24154 16164 18317
6 18781 20762 23558 24154 16164 18317
7 19317 21298 24094 25033 16791 18944
8 19317 21298 24094 25033 16791 18944
9 19853 21834 24630 25912 17418 19571
10 19853 21834 24630 25912 17418 19571
11 20389 22370 25166 26791 18045 20198
12 20753 22734 25530 26791 18045 20198
13 21289 23441 26237 27670 18672 20825
14 21289 23441 26237 27670 18672 20825
15 21825 24148 26944 28549 19299 21452
16 21825 24148 26944 28549 19299 21452
17 22361 24855 27651 29428 19926 22079
18 22361 24855 27651 29428 19926 22079
19 22897 25562 28358 30307 20553 22706
20 22897 25562 28358 30307 20553 22706
21 23433 26269 29065 31186 21180 23333
22 23433 26269 29065 31186 21180 23333
23 23969 26976 29772 32065 21807 23960
24 23969 26976 29772 32065 21807 23960
25 24505 27683 30479 32944 22434 24587
26 24505 27683 31186 32944 22434 24587
27 25576 28855 31893 33823 23374 25840
28 25576 28855 31893 33823 23374 25840
29 26112 29562 32600 34702 24001 26467
30 26648 30269 33307 35581 24628 27094
31 26648 30269 33307 35581 24628 27094
32 27184 30976 34014 36460 25255 27801
33 27184 30976 34014 36460 25255 27801
34 27720 31683 34721 37339 25882 28508
35 27720 31683 34721 37339 25882 28508
36 28256 32390 35428 38218 26509 29215
37 28256 32390 35428 38218 26509 29215
38 28792 33097 36135 39097 27136 29922
39 28792 33097 36135 39097 27136 29922
40 29328 33804 36842 39976 27763 30629
41 29328 33804 36842 39976 27763 30629
42 29864 34511 37549 40855 28390 31336
43 29864 34511 37549 40855 28390 31336
44 30400 35218 38256 41734 29017 32043
45 30936 35925 38963 42613 29644 32670

Anciënniteit Ancienneté C103 C200 D101 D102 D103 D200
0 17143 19981 14426 14426 15224 16880
1 17709 20295 14780 14780 15447 17385
2 18275 20609 14780 14780 15670 17385
3 18841 21640 15255 15417 16701 17890
4 18841 21640 15538 15700 16974 17890
5 19468 22176 15538 15700 16974 18395
6 19468 22176 15821 16246 17247 18395
7 20095 22712 15821 16600 17247 18900
8 20095 22712 16104 16600 17520 18900
9 20722 23248 16104 16954 17520 19405
10 20722 23248 16387 16954 17793 19405
11 21349 23784 16549 17308 17793 19910
12 21349 24148 16943 17308 18349 19910
13 21976 24855 17115 17662 18693 20415
14 21976 24855 17459 17662 18885 20415
15 22603 25562 17459 18016 19047 20920
16 22603 25562 17803 18016 19249 20920
17 23230 26269 17803 18370 19411 21425
18 23230 26269 18147 18370 19613 21425
19 23857 26976 18147 18724 19765 21930
20 23857 26976 18491 18724 19978 21930
21 24484 27683 18491 19078 20130 22435
22 24484 27683 18835 19078 20353 22435
23 25111 28390 18835 19432 20495 22940
24 25111 28390 19179 19432 20849 22940
25 25738 29097 19523 19786 21203 23445
26 25738 29097 19523 19786 21446 23445
27 26991 29804 19867 20140 21810 23950
28 26991 29804 19867 20140 21810 23950
29 27618 30511 20211 20494 22174 24455
30 28245 31218 20555 20848 22538 24960
31 28245 31218 20555 20848 22538 24960
32 28952 31925 20899 21202 22902 25465
33 28952 31925 20899 21202 22902 25465
34 29659 32632 21243 21556 23266 25970
35 29659 32632 21243 21556 23266 25970
36 30366 33339 21587 21910 23630 26475
37 30366 33339 21587 21910 23630 26475
38 31073 34046 21931 22264 23994 26980
39 31073 34046 21931 22264 23994 26980
40 31780 34753 22275 22618 24358 27485
41 31780 34753 22275 22618 24358 27485
42 32487 35460 22619 22972 24722 27990
43 32487 35460 22619 22972 24722 27990
44 33194 36167 22963 23326 25086 28495
45 33821 36874 23307 23680 25450 29000

Gezien om te worden gevoegd bij het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2019 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel.
De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbaar Ambt,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen,
G. VANHENGEL


begin

Publicatie : 2019-06-03