J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2018/05/23/2018012292/justel

Titel
23 MEI 2018. - Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2018 van herdenkingsmuntstukken - (II)

Bron :
FINANCIEN
Publicatie : 30-05-2018 nummer :   2018012292 bladzijde : 45093       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2018-05-23/04
Inwerkingtreding : 30-05-2018

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-19

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Ter gelegenheid van de deelname van de Rode Duivels op het wereldkampioenschap voetbal, worden in 2018, muntstukken van 2 1/2 EURO uitgegeven.

  Art. 2. Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van wapenstilstand, worden in 2018, kopernikkelen muntstukken van 5 EURO uitgegeven.

  Art. 3. Ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de eerste publicatie van een strip van de smurfen, worden in 2018, zilverstukken van 5 EURO uitgegeven.

  Art. 4. In 2018 worden zilverstukken van 10 EURO uitgegeven ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van het overlijden van zanger Jacques Brel.

  Art. 5. In 2018 worden goudstukken van 25 EURO uitgegeven ter gelegenheid van de 10e verjaardag van het overlijden van schrijver Hugo Claus.

  Art. 6. De in artikel 1 bedoelde stukken hebben de hiernavolgende kenmerken:
  - legering: koper 63 % - zink 37 %;
  - gewicht: 10,50 gram;
  - diameter: 25,65 millimeter.

  Art. 7. De in artikel 2 bedoelde stukken hebben de hiernavolgende kenmerken:
  - legering: koper 75 % - nikkel 25 %;
  - gewicht: 12 gram;
  - diameter: 30 millimeter.

  Art. 8. De in artikel 3 bedoelde zilverstukken hebben de hiernavolgende kenmerken:
  - zilvergehalte: 925 ° /° ° ;
  - gewicht: 14,60 gram;
  - diameter: 30 millimeter.

  Art. 9. De in artikel 4 bedoelde zilverstukken hebben de hiernavolgende kenmerken:
  - zilvergehalte: 925 ° /° ° ;
  - gewicht: 18,75 gram;
  - diameter: 33 millimeter.

  Art. 10. De in artikel 5 bedoelde goudstukken hebben de hiernavolgende kenmerken:
  - goudgehalte: 999 ° /° ° ;
  - gewicht: 3,11 gram;
  - diameter: 18 millimeter.

  Art. 11. De in artikel 1 bedoelde stukken dragen op de voorzijde een symbolisatie van voetbal en het logo van de Koninklijke Belgische voetbalbond.

  Art. 12. De in artikel 2 bedoelde stukken dragen op de voorzijde de uitbeelding van wapenstilstand door een oorlogshelm en klaproos.

  Art. 13. De in artikel 3 bedoelde stukken dragen op de voorzijde een afbeelding van een smurf.

  Art. 14. De in artikel 4 bedoelde stukken dragen op de voorzijde een portret van Jacques Brel.

  Art. 15. De in artikel 5 bedoelde stukken dragen op de voorzijde een portret van Hugo Claus.

  Art. 16. De keerzijde van de in artikelen 1, 2, 3, 4 en 5 bedoelde stukken vertoont de kaart van de Europese Unie, twaalf sterren, de nominale waarde, het jaartal van uitgifte, de landsaanduiding, het muntteken van het munthuis, het muntmeesterteken en de intialen van de ontwerper.

  Art. 17. De in dit besluit bedoelde stukken zijn in Belgiė wettig betaalmiddel.

  Art. 18. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 19. De minister bevoegd voor Financiėn is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 23 mei 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Financiėn,
J. VAN OVERTVELDT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, artikel 128, § 2;
   Gelet op artikel 112 van de Grondwet;
   Gelet op de wet van 31 juli 2017 houdende diverse financiėle en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten, artikel 4;
   Gelet op het besluit van de Europese Centrale Bank van 8 december 2017 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntuitgifte in 2018;
   Gelet op het advies van de Inspectie van Financiėn gegeven op 2 mei 2018;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 16 mei 2018;
   Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat deze munten dienen te worden uitgegeven volgens een strikt uitgifteschema;
   Op de voordracht van de Minister van Financiėn,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie