J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/09/23/2016031734/justel

Titel
23 SEPTEMBER 2016. - Ministerieel besluit houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van Brussel Plaatselijke Besturen in verband met het administratief toezicht op de gemeente, intercommunales, de politiezones en de erkende lokale instellingen voor het beheer van de tijdelijke erediensten
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 05-07-2019 en tekstbijwerking tot 05-07-2019)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 11-01-2017 nummer :   2016031734 bladzijde : 1216       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-09-23/05
Inwerkingtreding : 11-01-2017
Opheffing : 05-07-2019

Tekst Begin
[Opgeheven] <MB 2019-06-26/09, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 05-07-2019>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 26-06-2019 GEPUBL. OP 05-07-2019

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie