J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
4 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2006/01/08/2006000117/justel

Titel
8 JANUARI 2006. - Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 12-02-2008 en tekstbijwerking tot 10-10-2017)

Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 24-02-2006 nummer :   2006000117 bladzijde : 10044       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2006-01-08/41
Inwerkingtreding : 06-03-2006
Opheffing : 20-10-2017

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2017-09-10/04, art. 31, 004; Inwerkingtreding : 20-10-2017>
Erratum Tekst Begin

originele versie
2006000189
PUBLICATIE :
2006-03-06
bladzijde : 13438

ERRATUMWijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-09-2017 GEPUBL. OP 10-10-2017
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 01-07-2011 GEPUBL. OP 15-07-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 20)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-12-2007 GEPUBL. OP 12-02-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : 5BIS-5SEXIES; 6; 8; 18-21)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  4 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie