J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
11 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1997/06/20/1997016175/justel

Titel
20 JUNI 1997. - Koninklijk besluit houdende oprichting van het Centrum voor Onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie als wetenschappelijke inrichting van de Staat
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 03-04-2018 en tekstbijwerking tot 03-04-2018)

Bron : MIDDENSTAND.LANDBOUW
Publicatie : 09-08-1997 nummer :   1997016175 bladzijde : 20366   BEELD
Dossiernummer : 1997-06-20/39
Inwerkingtreding : 01-09-1995
Opheffing : 01-04-2018

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2018-03-28/02, art. 131,3į, 002; Inwerkingtreding : 01-04-2018>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
BEELD
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 28-03-2018 GEPUBL. OP 03-04-2018

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    11 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie