J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1994/05/05/1994031280/justel

Titel
5 MEI 1994. - Besluit van het Verenigd College tot bepaling van nadere regels voor de erkenning en de sluiting van de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten die tot de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie behoren
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 12-08-2019 en tekstbijwerking tot 12-08-2019)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 29-07-1994 nummer :   1994031280 bladzijde : 19595       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1994-05-05/35
Inwerkingtreding : 29-07-1994 (ART. (16))
Opheffing : 01-09-2019

Tekst Begin
[Opgeheven] <BESL 2019-07-09/11, art. 23, 002; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 09-07-2019 GEPUBL. OP 12-08-2019

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie