J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1993/12/23/1994035256/justel

Titel
23 DECEMBER 1993. - Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de zendtijd voor de televisiederden voor 1994.

Bron :
VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 24-03-1994 nummer :   1994035256 bladzijde : 8187
Dossiernummer : 1993-12-23/62
Inwerkingtreding : 03-04-1994

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De totale zendtijd voor de derden die erkend zijn door het besluit van de Vlaamse Executieve van 1 juli 1992, bedraagt voor 1994 100 uur.

  Art. 2. De in artikel 1 vastgestelde zendtijd wordt als volgt verdeeld :

  V.Z.W. Christen Demokratische Omroep                            11 u. 07'
  V.Z.W. De Groene Omroep                                          3 u. 27' 30"
  V.Z.W. Liberale Radio- en Televisie Omroep                       8 u. 11'
  V.Z.W. Nationalistische Omroep Stichting                         4 u. 16' 30"
  V.Z.W. Socialistische Omroepvereniging                           8 u. 11'
  V.Z.W. Vlaams-Nationale Omroepstichting                          3 u. 47'
  V.Z.W. Katholieke Televisie- en Radio Omroep                    23 u.
  V.Z.W. Het Vrije Woord                                          23 u.
  V.Z.W. Agrarische Televisie- en Radio Omroep                     1 u. 06'
  V.Z.W. Middenstandstribune                                       1 u. 06'
  V.Z.W. Televisie en Onderneming                                  3 u. 18'
  V.Z.W. ACV-Informatief                                           2 u. 45'
  V.Z.W. Liberale Syndicale Omroepvereniging                            33'
  V.Z.W. Stichting Syndicale Omroep                                2 u. 12'
  V.Z.W. Protestantse Omroep                                       2 u. 15'
  V.Z.W. Israelitisch-Godsdienstige uitzendingen                   1 u. 45'  Art. 3. De Vlaamse minister bevoegd voor cultuur is belast met de uitvoering van dit besluit.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Vlaamse regering,
   Gelet op het decreet van 27 maart 1991 houdende het statuut van de Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in BelgiŽ, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij decreet van 1 juli 1992, inzonderheid op artikel 23, ß 10;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 1 juli 1992 betreffende de erkenning van niet-commerciŽle verenigingen en stichtingen die uitsluitend tot doel hebben televisieprogramma's uit te zenden die rechtstreeks zijn afgestemd op het verschaffen van opiniŽring vanuit representatieve sociale, economische, culturele, maatschappelijke en levensbeschouwelijke stromingen;
   Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur en Brusselse Aangelegenheden;
   .....

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Franstalige versie