J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1992/07/23/1992035916/justel

Titel
23 JULI 1992. - Besluit van de Vlaamse Executieve tot vaststelling van de zendtijd voor de derden voor de eerste zes maanden van 1992.

Bron :
VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 05-09-1992 nummer :   1992035916 bladzijde : 19429
Dossiernummer : 1992-07-23/47
Inwerkingtreding : 15-09-1992

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De globale zendtijd voor de met het besluit van de Vlaamse Executieve van 31 juli 1991 erkende derden bedraagt 50 uren voor de eerste zes maanden van 1992.

  Art. 2. De in artikel 1 vastgestelde zendtijd wordt als volgt verdeeld :

  V.Z.W. Kristen-democratische Omroep :                           6 u 21'
  V.Z.W. Liberale Radio- en Televisie Omroep :                    4 u 32'
  V.Z.W. Socialistische Omroepvereniging :                        5 u 20'30"
  V.Z.W. Vlaams Nationale Omroepstichting :                       3 u 56'
  V.Z.W. Katholieke Televisie- en Radio Omroep :                 10 u 05'
  V.Z.W. Het Vrije Woord :                                       10 u 05'
  V.Z.W. Agrarische Televisie- en Radio Omroep :                  0 u 30'
  V.Z.W. Middenstandstribune :                                    0 u 30'
  V.Z.W. Televisie en Onderneming :                               1 u 30'30"
  V.Z.W. ACV-Informatief :                                        1 u 18'30"
  V.Z.W. Liberale Syndicale Omroepvereniging :                    0 u 12'
  V.Z.W. Stichting Syndicale Omroepvereniging :                   1 u 00'30"
  V.Z.W. Groene Omroep :                                          2 u 01'
  V.Z.W. Protestantse Omroep :                                    1 u 00'30"
  V.Z.W. Israelitisch-godsdienstige uitzendingen :                0 u 48'30"
  V.Z.W. Nationalistische Omroepstichting :                       0 u 48'30"  Art. 3. Het besluit van de Vlaamse Executieve van 19 december 1991 tot vaststelling van de zendtijd voor de derden voor de eerste zes maanden van 1992 wordt opgeheven.

  Art. 4. De Gemeenschapsminister bevoegd voor Cultuur is belast met de uitvoering van dit besluit.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Vlaamse Executieve,
   Gelet op het decreet van 27 maart 1991 houdende het statuut van de Nederlandse Radio- en Televisieuitzendingen in BelgiŽ, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 23, ß 10;
   Gelet op het decreet van 25 juni 1992 houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 31 juli 1991 betreffende de erkenning van niet-commerciŽle verenigingen en stichtingen die tot doel hebben televisieprogramma's uit te zenden die rechtstreeks zijn afgestemd op het verschaffen van opiniŽring vanuit representatieve sociale, economische, culturele, maatschappelijke en levensbeschouwelijke stromingen;
   Gelet op het akkoord van de Gemeenschapsminister bevoegd voor begroting, gegeven op 22 juli 1992;
   Op voorstel van de Gemeenschapsminister van Cultuur en Brusselse Aangelegenheden;
   Na beraadslaging,

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie