J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1988/06/24/1988000115/justel

Titel
24 JUNI 1988. - Koninklijk besluit [tot vaststelling van de schrijfwijze van de gemeentenamen] <KB 1992-08-14/32, art. 3>. Zie wijziging(en)

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN.OPENBAAR AMBT
Publicatie : 06-07-1988 nummer :   1988000115 bladzijde : 9839
Dossiernummer : 1988-06-24/34
Inwerkingtreding : 16-07-1988

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1982001180        1972122902       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. (...) <Opgeheven bij KB 1992-08-14/32, art. 2, 1░>

  Art. 2. De schrijfwijze van de namen van de gemeenten wordt vastgesteld zoals zij voorkomt in de tabel die bij dit besluit is gevoegd.

  Art. 3. Opgeheven worden :
  1░ het koninklijk besluit van 29 december 1972 tot vatstelling van de schrijfwijze van de namen der gemeenten van het Rijk en tot rangschikking van die gemeenten volgens het aantal schepenen en gemeenteraadsleden waarop zij recht hebben;
  2░ het koninklijk besluit van de 30 juli 1982 waarbij de ragschikking van de gemeenten, overeenkomstig de artikelen 3 en 4 de gemeentewet, in overeenstemming wordt gebracht met het bevolkingscijfer dat blijkt uit de algemene volkstelling op 1 maart 1981.

  Art. 4. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGE.

  Art. N. (BIJLAGE). <Opschrift vervangen bij KB 1992-08-14/32, art. 3>
  I. Rangschikking van de gemeenten overeenkomstig de gecombineerde artikelen 8 en 4 van de gemeentewet - Aantal schepenen en gemeenteraadsleden op basis van het aantal inwoners.

  Klasse     Gemeenten                          Schepenen         Raadsleden
   1░         van minder dan 1 000 inwoners         2                    7
   2░         van 1 000 tot 1 999 inwoners          3                    9
   3░         van 2 000 tot 2 999 inwoners          3                   11
   4░         van 3 000 tot 3 999 inwoners          3                   13
   5░         van 4 000 tot 4 999 inwoners          3                   15
   6░         van 5 000 tot 6 999 inwoners          4                   17
   7░         van 7 000 tot 8 999 inwoners          4                   19
   8░         van 9 000 tot 9 999 inwoners          4                   21
   9░         van 10 000 tot 11 999 inwoners        5                   21
  10░         van 12 000 tot 14 999 inwoners        5                   23
  11░         van 15 000 tot 19 999 inwoners        5                   25
  12░         van 20 000 tot 24 999 inwoners        6                   27
  13░         van 25 000 tot 29 999 inwoners        6                   29
  14░         van 30 000 tot 34 999 inwoners        7                   31
  15░         van 35 000 tot 39 999 inwoners        7                   33
  16░         van 40 000 tot 49 999 inwoners        7                   35
  17░         van 50 000 tot 59 999 inwoners        8                   37
  18░         van 60 000 tot 69 999 inwoners        8                   39
  19░         van 70 000 tot 79 999 inwoners        8                   41
  20░         van 80 000 tot 89 999 inwoners        8                   43
  21░         van 90 000 tot 99 999 inwoners        8                   45
  22░         van 100 000 tot 149 999 inwoners      9                   47
  23░         van 150 000 tot 199 999 inwoners      9                   49
  24░         van 200 000 tot 249 999 inwoners     10                   51
  25░         van 250 000 tot 299 999 inwoners     10                   53
  26░         van 300 000 inwoners en meer         10                   55


  II. Rangschikking van de gemeenten in uitvoering van artikel 19, tweede lid, van de gemeentewet.
  PROVINCIE ANTWERPEN.

                               Arrondissement Antwerpen
  Gemeenten    Algemene     Officiele  Officiele  Klasse  Schepenen Raads-
                volks-       bevol-     bevol-                       leden
                telling      kings-     kings-
                01-03-1981   cijfers    cijfers
                             31-12-     31-12-
                             1985       1986
  Aartselaar        12 256     13 116     13 377      10         5        23
  Antwerpen        493 403    483 199    479 748      26        10        55
  Boechout          10 497     10 989     10 998       9         5        21
  Boom              14 827     14 094     13 943      10         5        23
  Borsbeek           8 543      8 910      9 006       7         4        19
  Brasschaat        32 216     32 984     33 372      14         7        31
  Brecht            16 391     17 837     18 291      11         5        25
  Edegem            23 520     23 645     23 595      12         6        27
  Essen             12 505     13 486     13 660      10         5        23
  Hemiksem          10 135      9 567      9 483       9         5        21
  Hove               7 253      7 547      7 664       7         4        19
  Kalmthout         14 960     15 199     15 631      10         5        23
  Kapellen          22 394     22 745     22 984      12         6        27
  Kontich           17 878     18 105     18 257      11         5        25
  Lint               5 689      6 108      6 249       6         4        17
  Malle             10 760     11 524     11 568       9         5        21
  Mortsel           26 746     26 203     26 085      13         6        29
  Niel               8 358      7 965      7 937       7         4        19
  Ranst             13 985     14 803     15 073      10         5        23
  Rumst             13 452     13 514     13 458      10         5        23
  Schelle            7 232      6 948      6 915       7         4        19
  Schilde           16 773     17 450     17 869      11         5        25
  Schoten           31 128     30 718     30 785      14         7        31
  Stabroek(*)       14 908     15 854     16 005      11         5        25
  Wijnegem           8 226      8 199      8 219       7         4        19
  Wommelgem         10 483     10 867     10 920       9         5        21
  Wuustwezel        12 735     13 742     13 941      10         5        23
  Zandhoven          9 541     10 129     10 245       8         4        21
  Zoersel (*)       14 811     16 015     16 497      11         5        25
  Zwijndrecht       16 539     17 501     17 948      11         5        25
                               Arrondissement Mechelen
  Berlaar            9 424      9 673      9 612       8         4        21
  Bonheiden         12 198     12 462     12 558      10         5        23
  Bornem            18 041     18 384     18 358      11         5        25
  Duffel            14 684     14 925     14 988      10         5        23
  Heist-op-         34 617     35 345     35 268      14         7        31
   den-Berg
  Lier              31 261     30 882     30 867      14         7        31
  Mechelen          77 269     75 932     75 808      19         8        41
  Nijlen            18 765     19 160     19 301      11         5        25
  Putte             14 017     14 252     14 336      10         5        23
  Puurs             15 048     15 133     15 198      11         5        25
  Sint-Amands        7 306      7 196      7 142       7         4        19
  Sint-             17 430     17 435     17 534      11         5        25
   Katelijne-
   Waver
  Willebroek        22 265     22 271     22 228      12         6        27
                               Arrondissement Turnhout
  Arendonk          10 561     10 817     10 875       9         5        21
  Baarle-            2 111      2 131      2 101       3         3        11
   Hertog
  Balen             18 162     18 462     18 544      11         5        25
  Beerse            12 786     13 275     13 438      10         5        23
  Dessel             8 074      8 143      8 172       7         4        19
  Geel              31 463     31 816     31 981      14         7        31
  Grobbendonk        8 625      9 026      9 192       7         4        19
  Herentals         23 797     24 172     24 162      12         6        27
  Herenthout         7 199      7 784      7 820       7         4        19
  Herselt           11 340     12 201     12 452       9         5        21
  Hoogstraten       14 368     14 972     15 066      10         5        23
  Hulshout           7 056      7 140      7 120       7         4        19
  Kasterlee         14 612     15 211     15 374      10         5        23
  Laakdal           13 297     13 965     13 979      10         5        23
  Lille             12 002     12 812     12 964      10         5        23
  Meerhout           8 613      8 896      8 899       7         4        19
  Merksplas          6 136      6 582      6 715       6         4        17
  Mol               29 798     30 398     30 179      13         6        29
  Olen               9 255      9 980     10 081       8         4        21
  Oud-Turnhout      10 733     10 948     11 013       9         5        21
  Ravels            10 328     10 812     10 935       9         5        21
  Retie              8 359      8 799      8 858       7         4        19
  Rijkevorsel        8 985      9 363      9 389       7         4        19
  Turnhout          37 453     37 474     37 462      15         7        33
  Vorselaar          6 215      6 574      6 624       6         4        17
  Vosselaar          8 620      8 927      8 982       7         4        19
  Westerlo          19 459     20 093     20 135      11         5        25
  (*) Aanpassing bij toepassing van artikel 19 van de gemeentewet.


  PROVINCIE BRABANT.

                               Arrondissement Brussel-Hoofdstad
  Gemeenten    Algemene     Officiele  Officiele  Klasse  Schepenen Raads-
                volks-       bevol-     bevol-                       leden
                telling      kings-     kings-
                01-03-1981   cijfers    cijfers
                             31-12-     31-12-
                             1985       1986
  Anderlecht        94 764     89 774     88 849      21         8        45
  Oudergem          30 435     29 134     29 063      14         7        31
  Sint-             18 719     18 861     18 942      11         5        25
   Agatha-
   Berchem
  Brussel          139 678    136 453    136 920      22         9        47
  Etterbeek         44 218     44 391     44 240      16         7        35
  Evere             30 520     30 418     30 303      14         7        31
  Vorst             50 607     48 683     48 266      17         8        37
  Ganshoren         21 445     20 909     20 629      12         6        27
  Elsene            75 723     76 099     76 241      19         8        41
  Jette             40 109     38 801     38 623      16         7        35
  Koekelberg        16 643     15 959     16 022      11         5        25
  Sint-Jans-        70 850     70 082     69 764      19         8        41
   Molenbeek
  Sint-Gillis       46 076     42 467     42 482      16         7        35
  Sint-Joost-       20 381     20 657     20 382      12         6        27
   ten-Node
  Schaarbeek       106 754    105 217    104 919      22         9        47
  Ukkel             76 004     75 983     75 876      19         8        41
  Watermaal-        24 880     24 642     24 599      12         6        27
   Bosvoorde
  Sint-             48 801     48 172     47 887      16         7        35
   Lambrechts-
   Woluwe
  Sint-             40 686     39 834     39 492      16         7        35
   Pieters-
   Woluwe
                               Arrondissement Halle-Vilvoorde
  Affligem          11 307     11 448     11 457       9         5        21
  Asse              26 425     26 526     26 524      13         6        29
  Beersel           20 955     21 177     21 269      12         6        27
  Bever              1 703      1 743      1 751       2         3         9
  Dilbeek           35 050     35 989     36 102      15         7        33
  Drogenbos          4 866      4 845      4 676       5         3        15
  Galmaarden         7 037      7 023      7 049       7         4        19
  Gooik              7 735      7 808      7 855       7         4        19
  Grimbergen        32 038     31 597     31 440      14         7        31
  Halle             32 312     32 287     32 332      14         7        31
  Herne              6 129      6 130      6 125       6         4        17
  Hoeilaart          8 914      8 871      8 915       7         4        19
  Kampenhout         8 945      9 157      9 319       7         4        19
  Kapelle-op-        8 302      8 352      8 352       7         4        19
   den-Bos
  Kraainem          11 780     11 744     11 859       9         5        21
  Lennik             7 698      7 752      7 770       7         4        19
  Liedekerke        11 609     11 380     11 290       9         5        21
  Linkebeek          4 705      4 571      4 591       5         3        15
  Londerzeel        16 729     16 799     16 897      11         5        25
  Machelen          11 273     11 293     11 228       9         5        21
  Meise             15 170     16 037     16 154      11         5        25
  Merchtem          12 972     12 984     12 952      10         5        23
  Opwijk            11 451     11 456     11 388       9         5        21
  Overijse          21 428     21 446     21 487      12         6        27
  Pepingen           3 591      3 724      3 757       4         3        13
  Roosdaal           9 960      9 911     10 014       8         4        21
  Sint-             16 830     17 027     17 167      11         5        25
   Genesius-
   Rode
  Sint-             27 968     28 371     28 491      13         6        29
   Pieters-
   Leeuw
  Steenokker-        9 638      9 772      9 782       8         4        21
   zeel
  Ternat            12 294     12 614     12 804      10         5        23
  Vilvoorde         33 264     33 030     32 885      14         7        31
  Wemmel            13 547     13 527     13 526      10         5        23
  Wezembeek-        12 006     12 162     12 104      10         5        23
   Oppem
  Zaventem          25 393     25 380     25 486      13         6        29
  Zemst             17 167     17 837     17 989      11         5        25
                               Arrondissement Leuven
  Aarschot          26 168     25 936     26 022      13         6        29
  Begijnendijk       7 722      7 889      7 978       7         4        19
  Bekkevoort         5 399      5 342      5 352       6         4        17
  Bertem             7 788      8 134      8 096       7         4        19
  Bierbeek           7 694      7 986      8 051       7         4        19
  Boortmeer-         9 583     10 074     10 100       8         4        21
   beek
  Boutersem          6 359      6 417      6 445       6         4        17
  Diest             20 491     21 213     21 166      12         6        27
  Geetbets           5 495      5 459      5 485       6         4        17
  Glabbeek           4 767      4 807      4 821       5         3        15
  Haacht            11 285     11 716     11 813       9         5        21
  Herent            15 794     16 788     16 981      11         5        25
  Hoegaarden         5 545      5 539      5 514       6         4        17
  Holsbeek           7 191      7 358      7 389       7         4        19
  Huldenberg         6 962      7 298      7 372       6         4        17
  Keerbergen         9 123      9 745      9 849       8         4        21
  Kortenaken         7 593      7 410      7 349       7         4        19
  Kortenberg        14 665     15 177     15 280      10         5        23
  Landen            14 081     14 143     14 155      10         5        23
  Leuven            85 076     85 028     84 583      20         8        43
  Linter             6 568      6 529      6 579       6         4        17
  Lubbeek           11 324     11 835     11 936       9         5        21
  Oud-Heverlee       8 623      9 301      9 434       7         4        19
  Rotselaar         11 092     11 733     11 797       9         5        21
  Scherpen-         20 638     20 334     20 245      12         6        27
   heuvel-
   Zichem
  Tervuren          18 942     18 676     18 878      11         5        25
  Tielt-Winge        8 237      8 610      8 673       7         4        19
  Tienen            32 620     32 051     31 900      14         7        31
  Tremelo           10 158     10 557     10 725       9         5        21
  Zoutleeuw          7 746      7 686      7 674       7         4        19
                               Arrondissement Nijvel
  Bevekom            5 167      5 363      5 435       6         4        17
  Eigenbrakel       30 028     30 744     31 070      14         7        31
  Kasteel-           7 403      7 413      7 388       7         4        19
   Brakel
  Chastre            4 568      5 179      5 235       5         3        15
  Chaumont-          6 518      7 186      7 365       6         4        17
   Gistoux
  Court-Saint-       7 108      7 322      7 332       7         4        19
   Etienne
  Genepien          11 734     12 021     12 158       9         5        21
  Graven             8 795      9 234      9 485       7         4        19
  Helecine           2 853      2 790      2 795       3         3        11
  Incourt            3 110      3 167      3 186       4         3        13
  Itter              4 826      4 818      4 888       5         3        15
  Geldenaken         8 983      9 384      9 418       7         4        19
  Terhulpen          6 958      7 096      7 087       6         4        17
  Lasne             10 919     11 702     11 709       9         5        21
  Mont-Saint-        4 322      4 668      4 700       5         3        15
   Guibert
  Nijvel            21 580     22 031     22 130      12         6        27
  Orp-Jauche         6 175      6 177      6 140       6         4        17
  Ottignies-        19 609     20 710     20 971      11         5        25
   Louvain-La-
   Neuve
  Perwijs            5 970      6 052      6 021       6         4        17
  Ramillies          4 164      4 226      4 297       5         3        15
  Rebecq             8 891      8 994      8 941       7         4        19
  Rixensart         19 817     20 065     20 012      11         5        25
  Tubeke            19 827     19 813     19 769      11         5        25
  Villers-la-        7 515      7 648      7 641       7         4        19
   Ville
  Walhain            4 261      4 364      4 444       5         3        15
  Waterloo          24 755     25 189     25 232      12         6        27
  Waver             25 153     26 116     26 495      13         6        29


  PROVINCIE HENEGOUWEN.

                               Arrondissement Aat
  Gemeenten    Algemene     Officiele  Officiele  Klasse  Schepenen Raads-
                volks-       bevol-     bevol-                       leden
                telling      kings-     kings-
                01-03-1981   cijfers    cijfers
                             31-12-     31-12-
                             1985       1986
  Aat               24 037     23 578     23 535      12         6        27
  Beloeil           13 553     13 386     13 292      10         5        23
  Bernissart        11 640     11 268     11 167       9         5        21
  Brugelette         3 206      3 119      3 111       4         3        13
  Chievres           5 930      5 891      5 895       6         4        17
  Elzele             5 136      5 188      5 172       6         4        17
  Vloesberg          3 038      2 982      2 981       4         3        13
  Frasnes-lez-      10 751     10 795     10 727       9         5        21
   Avaing
                               Arrondissement Charleroi
  Aiseau-           10 761     10 706     10 815       9         5        21
   Presles
  Chapelle-         14 433     14 023     14 041      10         5        23
   lez-
   Herlaimont
  Charleroi        222 343    210 324    209 395      24        10        51
  Chatelet          38 506     37 702     37 351      15         7        33
  Courcelles        29 757     29 124     29 044      13         6        29
  Farciennes        12 205     12 401     12 313      10         5        23
  Fleurus           22 574     22 534     22 432      12         6        27
  Fontaine-         18 797     18 004     17 871      11         5        25
   l'Eveque
  Gerpinnes         10 808     10 984     11 052       9         5        21
  Les Bons           8 056      8 127      8 053       7         4        19
   Villers
  Manage            20 912     21 422     21 588      12         6        27
  Montigny-le-       9 726      9 973      9 852       8         4        21
   Tilleul
  Pont-a-           15 444     15 464     15 425      11         5        25
   Celles
  Seneffe            9 510      9 979     10 010       8         4        21
                               Arrondissement Bergen
  Boussu            21 558     20 825     20 693      12         6        27
  Colfontaine       22 715     22 185     21 923      12         6        27
  Dour              17 737     17 171     17 089      11         5        25
  Frameries         21 470     21 626     21 516      12         6        27
  Hensies            6 806      7 057      7 030       6         4        17
  Honnelles          5 020      4 923      4 909       6         4        17
  Jurbeke            7 652      7 944      7 961       7         4        19
  Lens               3 726      3 770      3 779       4         3        13
  Bergen            94 417     90 072     89 697      21         8        45
  Quaregnon         20 071     19 893     19 675      12         6        27
  Quevy              7 391      7 193      7 246       7         4        19
  Quievrain          6 945      6 945      6 914       6         4        17
  Saint-            21 726     22 031     22 001      12         6        27
   Ghislain
                               Arrondissement Moeskroen
  Komen-            18 084     18 123     18 080      11         5        25
   Waasten
  Moeskroen         54 590     54 014     53 713      17         8        37
                               Arrondissement Zinnik
  's Graven-        16 475     16 809     16 716      11         5        25
   brakel
  Ecaussinnes        9 739      9 453      9 356       8         4        21
  Enghien           10 095      9 986      9 970       9         5        21
  La Louviere       77 326     76 371     76 340      19         8        41
  Le Roeulx          7 754      7 396      7 447       7         4        19
  Lessen            16 553     16 054     16 017      11         5        25
  Opzullik           5 944      6 107      6 156       6         4        17
  Zinnik            23 352     23 359     23 407      12         6        27
                               Arrondissement Thuin
  Anderlues         11 700     11 268     11 313       9         5        21
  Beaumont           5 912      5 979      5 985       6         4        17
  Binche            33 651     32 766     32 647      14         7        31
  Chimay             9 273      9 374      9 360       8         4        21
  Erquelinnes       10 029      9 901      9 837       9         5        21
  Estinnes           6 666      6 805      6 787       6         4        17
  Froid-             2 603      2 672      2 700       3         3        11
   chapelle
  Ham-sur-          11 601     11 876     11 923       9         5        21
   Heure-
   Nalinnes
  Lobbes             5 056      5 323      5 305       6         4        17
  Merbes-le-         3 875      3 913      3 910       4         3        13
   Chateau
  Momignies          5 189      5 105      5 091       6         4        17
  Morlanwelz        17 930     17 658     17 610      11         5        25
  Sivry-Rance        4 200      4 432      4 430       5         3        15
  Thuin             13 757     14 207     14 198      10         5        23
                               Arrondissement Doornik
  Antoing            7 970      7 989      7 966       7         4        19
  Brunehaut          7 822      7 595      7 543       7         4        19
  Celles             5 511      5 365      5 384       6         4        17
  Estaimpuis         9 601      9 650      9 583       8         4        21
  Leuze-en-         12 863     12 790     12 718      10         5        23
   Hainaut
  Mont-de-           3 123      3 100      3 068       4         3        13
   l'Enclus
  Pecq               5 021      5 193      5 214       6         4        17
  Peruwelz          16 664     16 510     16 480      11         5        25
  Rumes              5 285      5 216      5 227       6         4        17
  Doornik           67 906     66 971     66 998      18         8        39


  PROVINCIE LUIK.

                               Arrondissement Hoei
  Gemeenten    Algemene     Officiele  Officiele  Klasse  Schepenen Raads-
                volks-       bevol-     bevol-                       leden
                telling      kings-     kings-
                01-03-1981   cijfers    cijfers
                             31-12-     31-12-
                             1985       1986
  Amay              12 725     12 786     12 737      10         5        23
  Anthisnes          3 213      3 355      3 385       4         3        13
  Burdinne           2 211      2 212      2 191       3         3        11
  Clavier            3 555      3 627      3 616       4         3        13
  Engis              5 830      5 861      5 806       6         4        17
  Ferrieres          3 207      3 539      3 567       4         3        13
  Hamoir             3 110      3 165      3 213       4         3        13
  Heron              3 552      3 584      3 643       4         3        13
  Hoei              17 331     17 217     17 230      11         5        25
  Marchin            4 460      4 620      4 615       5         3        15
  Modave             3 167      3 124      3 169       4         3        13
  Nandrin            3 541      3 891      3 943       4         3        13
  Ouffet             2 310      2 367      2 401       3         3        11
  Tinlot             1 762      1 837      1 837       2         3         9
  Verlaine           2 604      2 820      2 844       3         3        11
  Villers-le-        4 782      4 867      4 823       5         3        15
   Bouillet
  Wanze             10 861     11 202     11 271       9         5        21
                               Arrondissement Luik
  Ans               26 016     26 846     26 893      13         6        29
  Awans              7 242      7 383      7 476       7         4        19
  Aywaille           8 194      8 430      8 547       7         4        19
  Bistingen          7 961      7 814      7 782       7         4        19
  Beyne-Heusay      11 590     11 497     11 398       9         5        21
  [Blegny]          10 853     11 236     11 324       9         5        21
  Chaud-            19 608     19 818     19 949      11         5        25
   fontaine
  Comblain-au-       4 960      5 019      5 019       5         3        15
   Pont
  Dalhem             5 183      5 419      5 494       6         4        17
  Esneux            11 559     11 713     11 790       9         5        21
  Flemalle          28 217     27 461     27 260      13         6        29
  Fleron            15 602     15 852     15 889      11         5        25
  Grace-            21 848     22 284     22 067      12         6        27
   Hollogne
  Herstal           38 592     37 099     36 849      15         7        33
  Juprelle           6 767      7 074      7 153       6         4        17
  Luik             214 119    201 749    200 891      24        10        51
  Neupre             8 009      8 402      8 431       7         4        19
  Oupeye            22 453     23 135     23 118      12         6        27
  Saint-            25 755     24 204     24 196      13         6        29
   Nicolas
  Seraing           64 543     62 202     61 731      18         8        39
  Soumagne          12 249     13 071     13 199      10         5        23
  Sprimont           9 660     10 400     10 393       8         4        21
  Trooz              7 674      7 588      7 589       7         4        19
  Wezet             16 469     17 036     17 029      11         5        25
                               Arrondissement Verviers
  Amel               4 867      4 785      4 789       5         3        15
  Aubel              3 411      3 358      3 356       4         3        13
  Baelen             2 934      3 007      3 042       3         3        11
  Bullingen          5 124      5 140      5 176       6         4        17
  Burg-Reuland       3 772      3 667      3 628       4         3        13
  Butgenbach         4 994      4 968      4 962       5         3        15
  Dison             14 225     14 059     14 000      10         5        23
  Eupen             16 847     17 000     16 967      11         5        25
  Herve             14 276     15 039     15 087      10         5        23
  Jalhay             5 195      5 716      5 763       6         4        17
  Kelmis             8 752      9 371      9 402       7         4        19
  Lierneux           2 830      2 985      3 048       3         3        11
  Limbourg           5 350      5 190      5 201       6         4        17
  Lontzen            4 078      4 316      4 376       5         3        15
  Malmedy           10 036     10 140     10 101       9         5        21
  Olne               3 002      3 191      3 251       4         3        13
  Pepinster          9 020      9 012      8 996       8         4        21
  Plombieres         8 262      8 461      8 443       7         4        19
  Raeren             8 046      8 688      8 704       7         4        19
  Sankt Vith         8 434      8 510      8 469       7         4        19
  Spa                9 619      9 626      9 645       8         4        21
  Stavelot           5 915      6 067      6 122       6         4        17
  Stoumont           2 393      2 457      2 450       3         3        11
  Theux              9 167      9 522      9 631       8         4        21
  Thimister-         3 741      4 058      4 111       4         3        13
   Clermont
  Trois-Ponts        2 054      2 028      2 114       3         3        11
  Verviers          55 371     53 596     53 498      17         8        37
  Weismes            5 713      5 792      5 791       6         4        17
  Welkenraedt        7 832      8 061      8 067       7         4        19
                               Arrondissement Borgworm
  Berloz             2 446      2 350      2 386       3         3        11
  Braives            4 827      4 679      4 676       5         3        15
  Crisnee            2 262      2 258      2 256       3         3        11
  Donceel            2 229      2 272      2 269       3         3        11
  Faimes             2 786      2 724      2 772       3         3        11
  Fexhe-le-          2 540      2 542      2 567       3         3        11
   Haut-
   Clocher
  Geer               2 332      2 365      2 381       3         3        11
  Hannuit           11 527     11 274     11 323       9         5        21
  Lijsem             2 599      2 628      2 619       3         3        11
  Oerle              3 117      3 124      3 107       4         3        13
  Remicourt          4 385      4 363      4 409       5         3        15
  Saint-             6 087      6 156      6 201       6         4        17
   Georges-
   sur-Meuse
  Borgworm          11 907     12 409     12 386       9         5        21
  Wasseiges          1 765      1 775      1 789       2         3         9


  PROVINCIE LIMBURG.

                               Arrondissement Hasselt
  Gemeenten    Algemene     Officiele  Officiele  Klasse  Schepenen Raads-
                volks-       bevol-     bevol-                       leden
                telling      kings-     kings-
                01-03-1981   cijfers    cijfers
                             31-12-     31-12-
                             1985       1986
  As                 6 218      6 531      6 551       6         4        17
  Beringen          34 254     35 581     35 708      14         7        31
  Diepenbeek        15 180     15 882     15 939      11         5        25
  Genk              61 502     61 546     61 391      18         8        39
  Gingelom           7 522      7 473      7 369       7         4        19
  Halen              7 865      7 627      7 595       7         4        19
  Ham                8 402      8 655      8 685       7         4        19
  Hasselt           64 613     65 348     65 563      18         8        39
  Herk-de-          10 002     10 333     10 358       9         5        21
   Stad
  Heusden-          27 342     28 075     28 168      13         6        29
   Zolder
  Leopolds-         13 597     13 583     13 567      10         5        23
   burg
  Lummen            11 793     12 282     12 371       9         5        21
  Nieuwer-           5 792      5 913      5 903       6         4        17
   kerken
  Opglabbeek         7 293      7 579      7 672       7         4        19
  Sint-Truiden      36 374     36 539     36 612      15         7        33
  Tessenderlo       13 800     14 167     14 168      10         5        23
  Zonhoven          15 965     16 630     16 777      11         5        25
  Zutendaal          5 193      5 580      5 678       6         4        17
                               Arrondissement Maaseik
  Bocholt           10 139     10 441     10 487       9         5        21
  Bree              13 348     13 380     13 405      10         5        23
  Dilsen-           15 910     16 606     16 673      11         5        25
   Stokkem
  Hamont-Achel      11 939     12 161     12 234       9         5        21
  Hechtel-           9 181      9 446      9 498       8         4        21
   Eksel
  Houthalen-        24 922     26 011     26 280      12         6        27
   Helchteren
  Kinrooi           10 138     10 314     10 413       9         5        21
  Lommel            25 412     26 494     26 717      13         6        29
  Maaseik           20 056     20 726     20 806      12         6        27
  Meeuwen-          10 615     11 004     11 105       9         5        21
   Gruitrode
  Neerpelt          12 779     13 449     13 535      10         5        23
  Overpelt          11 233     11 173     11 253       9         5        21
  Peer              12 099     12 824     13 018      10         5        23
                               Arrondissement Tongeren
  Alken              9 563      9 902      9 970       8         4        21
  Bilzen            25 683     26 641     26 578      13         6        29
  Borgloon          10 068     10 103     10 117       9         5        21
  Heers              6 777      6 512      6 470       6         4        17
  Herstappe            102        100         93       1         2         7
  Hoeselt            8 497      8 437      8 485       7         4        19
  Kortessem          6 929      7 623      7 642       7         4        19
   (*) 
  Lanaken           20 272     20 835     21 063      12         6        27
  Maasmechelen      33 618     33 564     33 432      14         7        31
  Riemst            15 056     14 961     15 029      11         5        25
  Tongeren         29 603     29 531     29 643      13         6        29
  Voeren             4 194      4 150      4 131       5         3        15
  Wellen             6 048      6 163      6 250       6         4        17
  (*) Aanpassing bij toepassing van artikel 19 van de gemeentewet.


  PROVINCIE LUXEMBURG.

                               Arrondissement Aarlen
  Gemeenten    Algemene     Officiele  Officiele  Klasse  Schepenen Raads-
                volks-       bevol-     bevol-                       leden
                telling      kings-     kings-
                01-03-1981   cijfers    cijfers
                             31-12-     31-12-
                             1985       1986
  Aarlen            22 279     22 118     22 208      12         6        27
  Attert             2 955      3 101      3 133       3         3        11
  Aubange           14 696     14 405     14 258      10         5        23
  Martelange         1 491      1 451      1 449       2         3         9
  Messancy           5 890      6 048      6 114       6         4        17
                               Arrondissement Bastenaken
  Bastenaken        11 386     11 640     11 699       9         5        21
  Bertogne           2 421      2 386      2 436       3         3        11
  Fauvillers         1 571      1 662      1 630       2         3         9
  Gouvy              4 381      4 282      4 289       5         3        15
  Houffalize         4 088      4 082      4 134       5         3        15
  Sainte-Ode         1 960      2 009      2 018       2         3         9
  Vaux-sur-          3 661      3 734      3 737       4         3        13
   Sure
  Vielsalm           6 731      6 772      6 747       6         4        17
                               Arrondissement Marche-en-Famenne
  Durbuy             7 729      8 075      8 207       7         4        19
  Erezee             2 122      2 253      2 239       3         3        11
  Hotton (*)         3 890      4 248      4 264       5         3        15
  La Roche-en-       4 009      3 955      3 961       5         3        15
   Ardenne
  Manhay             2 546      2 606      2 622       3         3        11
  Marche-en-        14 115     15 121     15 240      10         5        23
   Famenne
  Nassogne           4 226      4 259      4 302       5         3        15
  Rendeux            1 940      1 979      2 005       2         3         9
  Tenneville         2 120      2 228      2 230       3         3        11
                               Arrondissement Neufchateau
  Bertrix            7 244      7 328      7 358       7         4        19
  Bouillon           5 464      5 340      5 358       6         4        17
  Daverdisse         1 423      1 451      1 472       2         3         9
  Herbeumont         1 362      1 398      1 362       2         3         9
  Leglise            3 348      3 321      3 296       4         3        13
  Libin              3 873      3 981      4 050       4         3        13
  Libramont-         7 859      8 196      8 236       7         4        19
   Chevigny
  Neufchateau        6 039      5 941      5 919       6         4        17
  Paliseul           4 857      4 880      4 804       5         3        15
  Saint-Hubert       5 535      5 507      5 548       6         4        17
  Tellin             1 886      2 059      2 078       2         3         9
  Wellin             2 598      2 661      2 656       3         3        11
                               Arrondissement Virton
  Chiny              4 666      4 547      4 563       5         3        15
  Etalle             3 618      3 723      3 719       4         3        13
  Florenville        5 605      5 597      5 614       6         4        17
  Habay              5 734      5 927      5 949       6         4        17
  Meix-devant-       2 546      2 592      2 578       3         3        11
   Virton
  Musson             3 764      3 709      3 707       4         3        13
  Rouvroy            1 829      1 884      1 838       2         3         9
  Saint-Leger        2 698      2 807      2 852       3         3        11
  Tintigny           3 281      3 273      3 235       4         3        13
  Virton            10 490     10 452     10 449       9         5        21
  (*) Aanpassing bij toepassing van artikel 19 van de gemeentewet.


  PROVINCIE NAMEN.

                               Arrondissement Dinant
  Gemeenten    Algemene     Officiele  Officiele  Klasse  Schepenen Raads-
                volks-       bevol-     bevol-                       leden
                telling      kings-     kings-
                01-03-1981   cijfers    cijfers
                             31-12-     31-12-
                             1985       1986
  Anhee              6 423      6 465      6 504       6         4        17
  Beauraing          7 641      7 867      7 857       7         4        19
  Bievre             3 015      2 962      3 000       4         3        13
  Ciney             13 330     13 467     13 476      10         5        23
  Dinant            12 105     11 925     11 961      10         5        23
  Gedinne            4 166      4 090      4 083       5         3        15
  Hamois             5 286      5 587      5 634       6         4        17
  Hastiere           3 901      4 029      4 215       4         3        13
  Havelange          4 030      4 228      4 257       5         3        15
  Houyet             3 931      3 949      3 982       4         3        13
  Onhaye             2 636      2 783      2 796       3         3        11
  Rochefort         10 764     11 092     11 089       9         5        21
  Somme-Leuze        2 518      2 780      2 857       3         3        11
  Vresse-sur-        2 651      2 646      2 633       3         3        11
   Semois
  Yvoir              6 527      6 711      6 725       6         4        17
                               Arrondissement Namen
  Andenne           22 341     22 571     22 558      12         6        27
  Assesse            5 216      5 296      5 341       6         4        17
  Eghezee           10 683     11 389     11 414       9         5        21
  Fernelmont         5 217      5 331      5 478       6         4        17
  Floreffe           6 087      6 279      6 290       6         4        17
  Fosses-la-         7 678      7 741      7 872       7         4        19
   Ville
  Gembloux          17 636     18 336     18 506      11         5        25
  Gesves             4 378      4 507      4 594       5         3        15
  Jemeppe-sur-      17 120     16 983     16 860      11         5        25
   Sambre
  La Bruyere         6 467      6 648      6 712       6         4        17
  Mettet             9 958     10 058     10 020       8         4        21
  Namen            102 321    102 501    102 670      22         9        47
  Ohey               3 360      3 563      3 546       4         3        13
  Profonde-          8 724      9 062      9 146       7         4        19
   ville
  Sambreville       27 467     27 294     27 261      13         6        29
  Sombreffe          6 401      6 358      6 365       6         4        17
                               Arrondissement Philippeville
  Cerfontaine        3 924      4 030      4 010       4         3        13
  Couvin            12 909     12 890     12 937      10         5        23
  Doische            2 681      2 703      2 726       3         3        11
  Florennes         10 537     10 432     10 449       9         5        21
  Philippe-          6 916      6 908      6 906       6         4        17
   ville
  Viroinval          5 589      5 598      5 615       6         4        17
  Walcourt          14 866     15 172     15 276      10         5        23


  PROVINCIE OOST-VLAANDEREN.

                               Arrondissement Aalst
  Gemeenten    Algemene     Officiele  Officiele  Klasse  Schepenen Raads-
                volks-       bevol-     bevol-                       leden
                telling      kings-     kings-
                01-03-1981   cijfers    cijfers
                             31-12-     31-12-
                             1985       1986
  Aalst             78 938     77 293     77 113      19         8        41
  Denderleeuw       16 497     16 410     16 449      11         5        25
  Erpe-Mere         18 930     18 656     18 632      11         5        25
  Geraards-         30 461     30 076     30 079      14         7        31
   bergen
  Haaltert          16 787     17 123     17 002      11         5        25
  Herzele           15 826     15 637     15 643      11         5        25
  Lede              17 249     17 204     17 171      11         5        25
  Ninove            33 393     33 531     33 319      14         7        31
  Sint-              9 279      9 096      9 011       8         4        21
   Lievens-
   Houtem
  Zottegem          25 109     24 624     24 596      13         6        29
                               Arrondissement Dendermonde
  Berlare           12 316     12 677     12 665      10         5        23
  Buggenhout        13 044     13 174     13 273      10         5        23
  Dendermonde       41 715     42 381     42 389      16         7        35
  Hamme             22 790     22 791     22 694      12         6        27
  Laarne            11 198     11 219     11 282       9         5        21
  Lebbeke           17 473     17 017     16 872      11         5        25
  Waasmunster        8 378      8 769      8 987       7         4        19
  Wetteren          23 460     22 898     22 821      12         6        27
  Wichelen          10 612     10 763     10 731       9         5        21
  Zele              19 631     19 772     19 740      11         5        25
                               Arrondissement Eeklo
  Assenede          13 353     13 358     13 401      10         5        23
  Eeklo             19 637     19 286     19 211      11         5        25
  Kaprijke           6 033      6 075      6 032       6         4        17
  Maldegem          21 347     21 380     21 387      12         6        27
  Sint-              6 620      6 556      6 529       6         4        17
   Laureins
  Zelzate           12 934     12 871     12 739      10         5        23
                               Arrondissement Gent
  Aalter            15 554     15 979     16 022      11         5        25
  Deinze            24 871     25 192     25 365      12         6        27
  De Pinte           8 739      8 923      9 059       7         4        19
  Destelbergen      15 741     16 093     16 238      11         5        25
  Evergem           28 974     29 313     29 297      13         6        29
  Gavere            10 205     10 395     10 500       9         5        21
  Gent             239 256    234 251    233 856      24        10        51
  Knesselare         7 748      7 807      7 815       7         4        19
  Lochristi         16 125     16 752     16 768      11         5        25
  Lovendegem         8 376      8 660      8 761       7         4        19
  Melle             10 181     10 110     10 032       9         5        21
  Merelbeke         19 773     19 708     19 693      11         5        25
  Moerbeke           5 546      5 555      5 540       6         4        17
  Nazareth           9 248      9 327      9 428       8         4        21
  Nevele            10 471     10 484     10 456       9         5        21
  Oosterzele        11 785     12 019     12 138       9         5        21
  Sint-              7 663      7 611      7 694       7         4        19
   Martens-
   Latem
  Waarschoot         7 574      7 832      7 315       7         4        19
  Wachtebeke         6 951      7 008      7 014       6         4        17
  Zomergem           7 898      8 041      8 035       7         4        19
  Zulte             12 886     13 239     13 333      10         5        23
                               Arrondissement Oudenaarde
  Brakel            13 795     13 585     13 545      10         5        23
  Horebeke           1 904      1 865      1 874       2         3         9
  Kluisbergen        6 274      6 091      6 036       6         4        17
  Kruishoutem        7 104      7 228      7 223       7         4        19
  Lierde             6 078      6 111      6 120       6         4        17
  Maarkedal          6 258      6 280      6 297       6         4        17
  Oudenaarde        27 318     23 978     23 981      12         6        27
  Ronse             24 302      5 771      5 785       6         4        17
  Wortegem-          5 768      5 771      5 785       6         4        17
   Petegem
  Zingem             6 476      6 527      6 484       6         4        17
  Zwalm              7 224      7 207      7 266       7         4        19
                               Arrondissement Sint-Niklaas
  Beveren           40 857     41 267     41 410      16         7        35
  Kruibeke          14 706     14 699     14 704      10         5        23
  Lokeren           33 369     34 042     34 256      14         7        31
  Sint-Gillis-      15 542     15 731     15 881      11         5        25
   Waas
  Sint-             67 992     68 234     68 082      18         8        39
   Niklaas
  Stekene           14 125     14 667     14 778      10         5        23
  Temse             23 525     23 580     23 658      12         6        27


  PROVINCIE WEST-VLAANDEREN.

                               Arrondissement Brugge
  Gemeenten    Algemene     Officiele  Officiele  Klasse  Schepenen Raads-
                volks-       bevol-     bevol-                       leden
                telling      kings-     kings-
                01-03-1981   cijfers    cijfers
                             31-12-     31-12-
                             1985       1986
  Beernem           13 526     13 789     13 803      10         5        23
  Blankenberge      14 832     15 307     15 602      10         5        23
  Brugge           118 020    117 799    117 755      22         9        47
  Damme              9 881     10 163     10 269       8         4        21
  Jabbeke           10 629     11 371     11 627       9         5        21
  Knokke-Heist      28 868     30 329     30 618      13         6        29
  Oostkamp          19 747     20 077     20 231      11         5        25
  Torhout           17 165     17 781     17 856      11         5        25
  Zedelgem          19 198     19 668     19 761      11         5        25
  Zuienkerke         2 355      2 633      2 615       3         3        11
                               Arrondissement Diksmuide
  Diksmuide         15 347     15 159     15 157      11         5        25
  Houthulst          8 930      8 881      8 844       7         4        19
  Koekelare          7 606      7 591      7 593       7         4        19
  Kortemark         12 580     12 392     12 333      10         5        23
  Lo-Reninge         3 217      3 148      3 143       4         3        13
                               Arrondissement Ieper
  Heuvelland         8 540      8 602      8 556       7         4        19
  Ieper             34 426     34 671     34 757      14         7        31
  Langemark-         7 097      7 237      7 219       7         4        19
   Poelkapelle
  Mesen              1 047      1 054      1 061       2         3         9
  Poperinge         19 886     19 538     19 466      11         5        25
  Vleteren           3 693      3 743      3 711       4         3        13
  Wervik            18 086     18 078     18 004      11         5        25
  Zonnebeke         11 118     10 903     10 903       9         5        21
                               Arrondissement Kortrijk
  Anzegem           13 113     13 147     13 194      10         5        23
  Avelgem            8 488      8 681      8 714       7         4        19
  Deerlijk          10 792     11 120     11 123       9         5        21
  Harelbeke         25 214     25 490     25 491      13         6        29
  Kortrijk          75 917     76 230     76 216      19         8        41
  Kuurne            12 554     12 776     12 709      10         5        23
  Lendelede          5 409      5 464      5 477       6         4        17
  Menen             33 542     32 802     32 804      14         7        31
  Spiere-            1 887      1 827      1 811       2         3         9
   Helkijn
  Waregem           32 810     33 676     33 945      14         7        31
  Wevelgem          29 019     30 014     30 154      13         6        29
  Zwevegem          22 868     22 880     22 896      12         6        27
                               Arrondissement Oostende
  Bredene           10 538     11 522     11 740       9         5        21
  De Haan            8 655      9 217      9 407       7         4        19
  Gistel             9 531      9 856      9 884       8         4        21
  Ichtegem          12 259     12 595     12 623      10         5        23
  Middelkerke       14 168     14 246     14 505      10         5        23
  Oostende          68 915     68 681     68 318      18         8        39
  Oudenburg          8 138      8 098      8 090       7         4        19
                               Arrondissement Roeselare
  Hooglede           9 008      9 194      9 221       8         4        21
  Ingelmunster      10 434     10 435     10 415       9         5        21
  Izegem            26 410     26 380     26 377      13         8        29
  Ledegem            9 248      9 387      9 352       8         4        21
  Lichtervelde       7 842      7 972      7 957       7         4        19
  Moorslede         10 974     10 970     10 889       9         5        21
  Roeselare         51 984     51 866     51 963      17         8        37
  Staden            11 135     10 894     10 841       9         5        21
                               Arrondissement Tielt
  Ardooie            9 458      9 555      9 568       8         4        21
  Dentergem          7 304      7 373      7 346       7         4        19
  Meulebeke         10 471     10 465     10 522       9         5        21
  Oostrozebeke       6 705      6 751      6 756       6         4        17
  Pittem             6 251      6 416      6 412       6         4        17
  Ruiselede          5 026      4 966      4 950       6         4        17
  Tielt             19 103     19 088     19 244      11         5        25
  Wielsbeke          8 221      8 268      8 257       7         4        19
  Wingene           12 188     11 968     11 914      10         5        23
                               Arrondissement Veurne
  Alveringem         5 246      5 090      5 092       6         4        17
  De Panne           9 507      9 402      9 422       8         4        21
  Koksijde          13 679     15 681     15 987      10         5        23
  Nieuwpoort         8 195      8 762      8 942       7         4        19
  Veurne            11 253     11 268     11 284       9         5        21


  <KB 2001-09-12/38, art. 1, Inwerkingtreding : 12-10-2001>
  (NOTA : Gewijzigd bij KB 2001-09-12-09/38, art. 1. Bijlage opgeheven, voor zover ze het aantal Schepenen en gemeenteraadsleden vaststelt, bij KB 1992-08-14/32, art. 2, 2░).

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   BOUDEWIJN, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 3 en 4, gewijzigd bij de wet van 30 maart 1976, en op artikel 19, gewijzigd bij de wet van 9 juli 1970;
   Gelet op de wet van 28 met 1882 houdende herziening van de tabel van rangschikking der gemeenten inzonderheid op artikel 4;
   Gelet op de gemeentekieswet, geco÷rdineerd bij koninklijk besluit van 4 augustus 1932, inzonderheid op artikel 85;
   Gelet op de wet van 2-6 juli 1964 tot bekrachtiging van koninklijke besluiten genomen in uitvoering van de artikelen 91 en 92 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel;
   Gelet op de wet van 6 juli 1964 tot bekrachtiging van een tweede reeks koninklijke besluiten genomen in uitvoering van de artikelen 91 en 92 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel;
   Gelet op het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 10 juli 1970 en 17 juli 1970, bij de koninklijke besluiten van 26 augustus 1970 en 27 augustus 1970, bij de wet van 9 april 1971, bij de koninklijke besluiten van 21 mei 1971, 2 juni 1971, 3 november 1971, 4 november 1971 en 11 september 1972, bij de wetten van 3 januari 1974, 26 juni 1974, 28 januari 1975, bij het koninklijk besluit van 24 maart 1975, bij de wetten van 6 juli 1976, 22 december 1976, 20 februari 1980, 9 juli 1980 en bij de koninklijke besluiten van 19 september 1980 en 23 september 1985;
   Gelet op de Wet van 17 juli 1970 houdende bekrachtiging van een derde reeks koninklijke besluiten genomen in uitvoering van de artikelen 91 en 92 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel;
   Gelet op de wet van 17 juli 1970 houdende bekrachtiging van een koninklijk besluit genomen in uitvoering van de artikelen 91 en 92 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel;
   Gelet op de wet van 9 april 1971 houdende bekrachtiging van een vierde reeks koninklijke besluiten genomen in uitvoering van de artikelen 91 en 92 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel;
   Gelet op de wet van 30 december 1975 houdende :
   1░ bekrachtiging van koninklijke besluiten genomen in uitvoering van de wet van 23 juli 1971 betreffende de samenvoeging van gemeenten en wijziging van hun grenzen;
   2░ afschaffing van de randfederaties opgericht door de wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten, inzonderheid op artikel 1;
   Gelet op de wet van 4 juli 1978 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 1975 houdende samenvoeging van gemeenten en wijziging van hun grenzen, bekrachtigd bij de wet van 30 december 1975;
   Gelet op de wet van 30 juli 1979 tot w
ijziging van de naam van de gemeente Westmalle;
   Gelet op de wet van 30 juli 1979 tot wijziging van de naam van de gemeente Gembloux-sur-Orneau;
   Gelet op de wet van 9 juli 1980 tot wijziging van de naam van de gemeente Hekelgem;
   Gelet op de wet van 9 juli 1980 tot wijziging van de naam van de gemeente Glabbeek-Zuurbemde;
   Gelet op de wet van 23 juni 1982 tot wijziging van de naam van de gemeente Komen en tot machtiging van de gemeente om de titel van " stad " te voeren;
   Gelet op de wet van 1 juli 1982 tot wijziging van de grens tussen de gemeenten Ekeren en Kapellen;
   Gelet op de wet van 14 juli 1982 houdende bekrachtiging van koninklijke besluiten genomen ter uitvoering van de wet van 23 juli 1971 betreffende de samenvoeging van gemeenten en de wijziging van hun grenzen;
   Gelet op de wet van 5 maart 1985 tot toekenning van de titel van stad aan de gemeente Geldenaken;
   Gelet op de wet van 5 maart 1985 waarbij aan de gemeente Borgworm opnieuw de titel van stad wordt verleend;
   Gelet op de wet van 17 juni 1985 waarbij aan de gemeente Zoutleeuw opnieuw de titel van stad wordt verleend;
   Gelet op de wet van 19 juli 1985 tot toekenning van de titel van stad aan de gemeenten Beringen, Bilzen, Blankenberge, Borgloon, Ciney, Couvin, Damme, Geel, GenepiŰn, Gistel, Halen, Hamont-Achel, Hannuit, Harelbeke, Herk-de-Stad, Lo-Reninge, Mesen, Oudenburg, Peer, Scherpenheuvel-Zichem, Vilvoorde en Walcourt;
   Gelet op de wet van 20 maart 1986 waarbij de titel van stad wordt verleend aan de gemeente Moeskroen;
   Gelet op de wet van 28 juli 1987 tot toekenning van de titel van stad aan de gemeente Dilsen-Stokkem;
   Gelet op de staten van de algemene volks- en woningtelling op 1 maart 1981, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 juni 1982;
   Gelet op de cijfers van de werkelijke bevolking per gemeente, op 1 januari 1986, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 november 1986;
   Gelet op de cijfers van de werkelijke bevolking per gemeente, op 1 januari 1987, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 december 1987;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Erratum Tekst Begin

originele versie
1988900115
PUBLICATIE :
1988-07-20
bladzijde : 10324

ErratumWijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 12-09-2001 GEPUBL. OP 02-10-2001
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 14-08-1992 GEPUBL. OP 24-09-1992
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; BIJLAGE; OPSCHRIFT)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten
  Erratum Franstalige versie