Recente consolidatiesRecente wetgevingRecente opheffingen
Datum wijzigingJuridische aard Departement Afkondigingsdatum
15 JULI 2019 4 APRIL 2012. - Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening aan het diensthoofd van de cel " biociden " van het Directoraat-generaal Leefmilieu voor de toelatings- of erkenningsakten inzake biociden en bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik
11 JULI 2019 4 SEPTEMBER 2008. - Ordonnantie ertoe strekkende een diversiteitsbeleid te bewerkstelligen in het Brussels ambtenarenapparaat
10 JULI 2019 8 JUNI 2001. - Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot vastlegging van de personeelsformatie van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap (VERTALING)
08 JULI 2019 4 MAART 1999. - Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de bepalingen inzake de opleidingen die toegang verlenen naar een graad in de rangen 29, 25 en 35
  4 MAART 1999. - Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen die worden toegekend aan de leden van de Commissie voor de evaluatie van de verworven kennis (VERTALING)
  4 FEBRUARI 2008. - Ministerieel besluit tot oprichting van een beheerscomité met het oog op de uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en tot vaststelling van de samenstelling en de opdrachten ervan
  29 OKTOBER 2003. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2, 3°, van het ministerieel besluit van 21 maart 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie Luik
  22 MEI 2003. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2, 5°, van het ministerieel besluit van 21 maart 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de Provincie Luik
  20 OKTOBER 2003. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2, 6°, van het ministerieel besluit van 21 maart 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie Luik
  19 SEPTEMBER 2002. - Ministeriële omzendbrief GPI 27 : nadere richtlijnen inzake de individuele afwijkingen op de beroepsonverenigbaarheden in hoofde van de leden van het operationeel kader van de politiediensten
  19 MEI 2003. - Omzendbrief GPI 27bis : bijkomende richtlijnen bij de ministeriële omzendbrief GPI 27 van 19 september 2002 betreffende de nadere richtlijnen inzake de individuele afwijkingen op de beroepsonverenigbaarheden in hoofde van de leden van het operationeel kader van de politiediensten
  17 FEBRUARI 2006. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2, 6°, van het ministerieel besluit van 4 mei 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie West-Vlaanderen
  17 FEBRUARI 2006. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2, 4°, van het ministerieel besluit van 4 mei 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie West-Vlaanderen
  17 FEBRUARI 2006. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2, 3°, van het ministerieel besluit van 4 mei 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie West-Vlaanderen
  17 FEBRUARI 2006. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2, 2°, van het ministerieel besluit van 4 mei 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie West-Vlaanderen
05 JULI 2019 7 MAART 2002. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2, 3°, van het ministerieel besluit van 19 juni 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie Limburg
  7 MAART 2002. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2, 2°, van het ministerieel besluit van 19 juni 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie Limburg
  7 MAART 2002. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2, 1°, van het ministerieel besluit van 19 juni 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie Limburg
  7 MAART 2002. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2 van het ministerieel besluit van 5 januari 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszone in de provincie Namen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 20 april 2000
  6 NOVEMBER 2002. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomsten van de hulpverleningszones bedoeld in artikel 2, 1° en 4°, van het ministerieel besluit van 16 mei 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie Oost-Vlaanderen
  5 JANUARI 2000. - Ministerieel besluit tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de Provincie Henegouwen
  5 JANUARI 2000. - Ministerieel besluit tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszone in de Provincie Waals-Brabant
  5 JANUARI 2000. - Ministerieel besluit tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszone in de Provincie Namen. -
  5 JANUARI 2000. - Ministerieel besluit tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszone in de Provincie Luxemburg.
  22 MEI 2003. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2, 4°, van het ministerieel besluit van 21 maart 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de Provincie Luik
  22 MEI 2003. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2, 1°, van het ministerieel besluit van 21 maart 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de Provincie Luik
  22 MEI 2003. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2 van het ministerieel besluit van 5 januari 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszone in de Provincie Luxemburg, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 20 april 2000
  20 JUNI 2002. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomsten van de hulpverleningszones bedoeld in artikel 2, 5° en 6° van het ministerieel besluit van 16 mei 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie Oost-Vlaanderen
  19 JUNI 2000. - Ministerieel besluit tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie Limburg
  17 APRIL 2003. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2, 3°, van het ministerieel besluit van 16 mei 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie Oost-Vlaanderen
  16 MEI 2000. - Ministerieel besluit tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de Provincie Oost-Vlaanderen
  15 DECEMBER 2000. - Ministerieel besluit tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie Vlaams-Brabant
  15 DECEMBER 2000. - Ministerieel besluit tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie Antwerpen.
04 JULI 2019 29 JANUARI 2011. - Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheers- en toezichtscomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling
  29 JANUARI 2011. - Huishoudelijk reglement opgesteld in uitvoering van artikel 1389bis/8 van het Gerechtelijk Wetboek van het Beheers- en toezichtscomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling
03 JULI 2019 24 MAART 2011. - Besluit 2010/535 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie dat de tussenkomst van de Franse Gemeenschapscommissie voor het gebruik van het openbaar vervoer met de spoorwegen op weg naar het werk regelt
  21 NOVEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de verdelingswijze van de administratiekosten onder de landsbonden
01 JULI 2019 25 OKTOBER 2005. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van het kader van de aalmoezeniers en de islamconsulenten van de erkende erediensten en van de moreel consulenten van de Centrale Vrijzinnige Raad der niet confessionele levensbeschouwing bij de Strafinrichtingen, zomede tot vaststelling van hun weddeschalen
28 JUNI 2019 16 MEI 2019. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het aviaire influenzavirus type H3 tegen te gaan
26 JUNI 2019 11 JULI 1996. - Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur (VERTALING)