Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Oudere publicaties


Referentiedatabank Verenigingen


Deze databank is noodzakelijk bij opzoekingen naar de historiek van verenigingen in de periode 1981 tot 30 juni 2003. In de databank rechtspersonen zijn enkel die gegevens opgenomen betreffende de verenigingen die gepubliceerd werden na 1 juli 2003. Dit betekent dat slechts geleidelijk aan gegevens beschikbaar zullen zijn over Verenigingen (afhankelijk van hun publicaties) en dat u slechts terug kan gaan tot 1 juli 2003.

Daarom wordt u ook deze referentiedatabank verenigingen aangeboden. Zij bevat de geschiedenis van de VZWís in de periode tussen 1981 en 30 juni 2003. U kan hier publicatiereferenties vinden van publicaties tussen 1981 en december 1998 en volledige tekst en beeld van de gepubliceerde akten VZW van december 1998 tot 30 juni 2003.

Opgelet : deze databank vormt enkel een hulpmiddel bij de opzoeking en heeft geen enkel officieel karakter of een juridische waarde. Enkel de beeldbestanden van publicaties die u kan bereiken via de knop beeld hebben een waarde daar zij de exacte reproducties zijn van de gepubliceerde bijlagen.


Jaarrekeningen


De referenties van de jaarrekeningen, gepubliceerd tussen 1 januari 2002 en 31 december 2019, kan u hier bekijken.

De jaarrekeningen zelf zijn niet beschikbaar via deze site.
Hiervoor kan u zich wenden tot de Balanscentrale van de Nationale Bank Van BelgiŽ (www.nbb.be)