J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1982/11/23/1982001750/justel

Titel
23 NOVEMBER 1982. - KONINKLIJK BESLUIT nr. 105 tot oprichting van een Algemene Afvaardiging tot hervorming van de Rijkscomptabiliteit

Bron :
FINANCIEN
Publicatie : 27-11-1982 nummer :  1982001750 bladzijde : 13677
Dossiernummer : 1982-11-23/32

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
  • WET VAN 22-01-1985 GEPUBL. OP 24-01-1985

  • Begin