J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Erratum Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1963/10/22/1963102201/justel

Titel
22 OKTOBER 1963. - KONINKLIJK BESLUIT houdende reglementering van sommige benamingen van meel

Publicatie : 05-11-1963 nummer :  1963102201 bladzijde : 88888
Dossiernummer : 1963-10-22/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Erratum

BEELD
1963102203
PUBLICATIE :
05-11-1963
bladzijde : 0

ERRATUMWijziging(en) Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 02-09-1985 GEPUBL. OP 07-11-1985

  • Begin