J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1960/05/03/1960050301/justel

Titel
3 MEI 1960. - KONINKLIJK BESLUIT tot bepaling van de technische voorwaarden waaraan de nijverheidsmaalderijen moeten voldoen

Publicatie : 07-05-1960 nummer :  1960050301 bladzijde : 3413
Dossiernummer : 1960-05-03/30

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-04-1996 GEPUBL. OP 03-05-1996
  • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 02-09-1985 GEPUBL. OP 07-11-1985

  • Begin