J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1891/09/28/1891092801/justel

Titel
28 SEPTEMBER 1891. - KONINKLIJK BESLUIT houdende reglement op de bereiding van en de handel in meel, brood en andere met meel bereide eetwaren

Publicatie : 02-10-1891 nummer :  1891092801 bladzijde : 888888
Dossiernummer : 1891-09-28/30

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 02-09-1985 GEPUBL. OP 07-11-1985

  • Begin