J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/04/29/2020041034/justel

Titel
29 APRIL 2020. - Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 8, § 2, van het koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, met het oog op de vaststelling van de procedure voor het aanvragen van een afwijking van het bedrag bedoeld in artikel 8, § 1, 1°

Bron :
FINANCIEN
Publicatie : 04-05-2020 nummer :  2020041034 bladzijde : 30304   BEELD
Dossiernummer : 2020-04-29/01

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin