J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2018/03/30/2018201452/justel

Titel
30 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1995 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comitť voor de socio-culturele sector

Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 03-05-2018 nummer :  2018201452 bladzijde : 37707   BEELD
Dossiernummer : 2018-03-30/30

Tekst gewijzigd door deze tekst :1995012232       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin