J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2018/07/16/2018013375/justel

Titel
16 JULI 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 februari 2018 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen moet voldoen, van de voorschriften voor het door de leverancier op te maken etiket of ander document en van de aanvullende uitvoeringsbepalingen voor de door de leverancier bij te houden lijsten van siergewassen wat betreft de voorschriften waaraan teeltmateriaal van bepaalde geslachten of soorten van Palmae moet voldoen in verband met Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 31-08-2018 nummer :  2018013375 bladzijde : 67515   BEELD
Dossiernummer : 2018-07-16/03

Tekst gewijzigd door deze tekst :2018011258       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin