J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2017/02/16/2017201284/justel

Titel
16 FEBRUARI 2017. - Wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Bron :
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Publicatie : 17-03-2017 nummer :  2017201284 bladzijde : 37488   BEELD
Dossiernummer : 2017-02-16/19

Tekst gewijzigd door deze tekst :2013203640       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
--INWERKINGTREDING DOOR--
BEELD
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 22-06-2017 GEPUBL. OP 27-06-2017

  • Begin