J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2017/11/15/2017031564/justel

Titel
15 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 21 juli 2017 houdende schadeloosstellingen ten voordele van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de daarmee gelijkgestelde personen die slachtoffer zijn van schade veroorzaakt door buitengewone risico's in het buitenland

Bron :
BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Publicatie : 27-11-2017 nummer :  2017031564 bladzijde : 103507   BEELD
Dossiernummer : 2017-11-15/03

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin