J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2017/07/06/2017030746/justel

Titel
6 JULI 2017. - Decreet tot wijziging van artikel 4 van het decreet van 20 juli 2006 betreffende de onderhandeling met de vertegenwoordigings- en coŲrdinatieorganen van de Inrichtende Machten van het onderwijs en van de gesubsidieerde P.M.S.-centra

Bron :
FRANSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 24-07-2017 nummer :  2017030746 bladzijde : 75240   BEELD
Dossiernummer : 2017-07-06/25

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin