J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2017/06/14/2017012744/justel

Titel
14 JUNI 2017. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de artikelen 32quater/1, § 1 en 32quater/2, §§ 1 en 6 van het Gerechtelijk Wetboek

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 22-06-2017 nummer :  2017012744 bladzijde : 67347   BEELD
Dossiernummer : 2017-06-14/06

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin