J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2017/04/09/2017011748/justel

Titel
9 APRIL 2017. - Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en ertoe strekkende de vrije keuze van een advocaat of iedere andere persoon die krachtens de op de procedure toepasselijke wet de vereiste kwalificaties heeft om zijn belangen te verdedigen in elke fase van de rechtspleging te waarborgen in het kader van een rechtsbijstandsverzekeringsovereenkomst

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 25-04-2017 nummer :  2017011748 bladzijde : 53207   BEELD
Dossiernummer : 2017-04-09/05

Tekst gewijzigd door deze tekst :2014011239       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin