J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
21 JANUARI 2016. - Uittreksel uit arrest nr. 8/2016 van 21 januari 2016 - (Rolnummer : 6111) - In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 3, 4, 8, 19, 23 en 41 tot 46 van de wet van 8 mei 2014 houdende diverse bepalingen inzake energie, ingesteld door de Vlaamse Regering.

Bron :
GRONDWETTELIJK HOF
Publicatie : 17-03-2016 nummer :  2016200539 bladzijde : 18162   BEELD
Dossiernummer : 2016-01-21/18

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin